தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

பொது மக்கள் கேட்புரை

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை 2006ன் படி சில குறிப்பிட்ட வகையான தொழிற்சாலைகள் அதன் அளவினை பொருத்து இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவ நிலை மாற்ற அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திடமிருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுமதியினை முன்னதாக பெறுவது அவசியமாகும். சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கையின்படி, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பொது மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தினை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடத்துகின்றது. கூட்டத்தில் பொது மக்களின் கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அறிக்கை மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அல்லது மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுமத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது.

tr>
S.No Name and address of the project Project Details Date & Time Venue Contact Person Execute Summary Minutes Draft EIA Report
1

M/s.V.O Chidambaranar Port Authority at Mullakadu Village, Thoothukudi Taluk and District.

Development of Berths I to IV (Outer) as Container Terminals including Dredging and Construction of Breakwater at VOC Port on DBFOT Basis.

03.09.2024@ 11.00 AM Maria Mahal, Muthiahpuram, Thoothukudi. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[English]

2

M/s.P.Balasubramanian Rough Stone Quarry, S.F.No.679/2 (Part-5), Thorapalli Agraharam Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 5.00.0 Ha.

28.08.2024@ 10.30 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage hall, SIPCOT Service road, SIPCOT Phase II, Moranapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District 635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Annexure]

3

M/s.Sri Navaladiyan Engineers Rough Stone Quarry, S.F.No.679/2(P), Thorapalli Agraharam Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 5.00.0 Ha.

28.08.2024@ 10.30 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage hall, SIPCOT Service road, SIPCOT Phase II, Moranapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District 635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Annexure]

4

M/s.Thriveni Earth Movers Pvt Ltd, S.F.No.679/2(Part-4), Thorapalli Agraharam Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 5.00.0 Ha.

28.08.2024@ 11.30 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage hall, SIPCOT Service road, SIPCOT Phase II, Moranapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District 635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Annexure]

5

M/s.Thriveni Earth Movers Pvt Ltd, S.F.No.679/2(Part-3), Thorapalli Agraharam Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 5.00.0 Ha.

28.08.2024@ 10.30 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage hall, SIPCOT Service road, SIPCOT Phase II, Moranapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District 635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Annexure]

6

M/s.Dindigul Waste Management Pvt Ltd (CBMWTF), S.F.No.133/1A2, 154/11, Noothulapuram Village, Nilakkottai Taluk, Dindigul District.

Over an extent of 0.7165 Ha(patta land).

28.08.2024@ 11.00 AM Choliya Vellalar Uravin Muraikku Paathiappatta Annathana Mandapam, Balasubramaniyar Kovil Valaagam,S.Thummalapatti Village, Nilakottai-Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

7 M/s.S.Velu, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.196/2B(P), 197/2B(P), 195/2A(P), 195/2B(P) & 195/3(P) of Kasthurirengapuram Part-II Village, Tisaiyanvilai Taluk, Tirunelveli District.

Proposed Rough stone & Gravel quarry extent of 8.34.40 Ha.

29.08.2024@ 10.00 AM Maniyammai Mahal, Artrankari Pallivasal Road, Radhapuram, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627010.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

8

M/s.E.Dhanapal Multi Coloured Granite Quarry, S.F.No.74/3A1A, 74/3A1B, 74/3A2, 74/3B, 75/1A, 74/2A1, 75/2A2, 75/2B, 75/3B, 75/3D & 74/2 of Veeriyampalayam Village, Krishnarayapuram Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District.

Over an extent of 4.89.0 Hectares.

28.08.2024@ 11.00 AM Shri Pambalamman Mahal, Mahi Complex, Lakshmanmpatti, Krishnarayapuram Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

9 M/s.R P Raghul, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.719/1(Part), 720/1(Part), 720/2, 720/3, 720/4, 720/5, 720/6, 720/7, 720/8, 720/9, 720/10, 720/11, 720/12, 720/13(Part) & 720/14(Part) of Vadakku Ariyanayagipuram-II Village, Cheranmahadevi Taluk, Tirunelveli District

Proposed Rough stone & Gravel quarry extent of 4.99.39 Ha.

27.08.2024@ 10.00 AM Thirumurugan Thirusabai Mahal, South Street, Near Kailasnathar Kovil, North Ariyanayagipuram, Cheranmahadevi Taluk, Tirunelveli District.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli - 627010.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

10 M/s.K.Vijay Perichiyappan, S.F.Nos.347/1B & 347/2B of Elathur 'A' Village, Nambiyur Taluk, Erode District.

Proposed Rough stone & Gravel quarry extent of 0.86.0 Ha.

23.08.2024@ 10.00 AM Kurumanthur Community hall near santha kadai, Perundurai road, Nambiyur Taluk, Erdoe District-638457.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District-638052.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

11 M/s.Sathya Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.1287/1(part) & 1287/3, Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 1.80.0 Hectares.

23.08.2024@ 11.00 AM Bharani Mahal, Door No.5/130, Near Balamalai, Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

12 M/s.G Durai Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.149/1A2, 149/1B2 & 149/2A of Udaiyalippatti Village, Kulathur Taluk, Pudhukottai District.

Proposed Rough Stone Quarry extent of 2.52.5 Ha.

22.08.2024@ 11.00 AM M.R.Thirumana Mahal, Kunnandar koil Village, Kulathur Taluk, Pudukottai District-622502.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukottai-622002

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

13(a) M/s.Ultra Ready Mix Concrete Pvt Ltd, S.F.No.168/2A Part, 168/2B Part, 169/1C Part & 169/2A Part, Edaryarpalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 2.94.01 Hectares of Rough Stone & Gravel.

22.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

13(b) M/s.N.Kathiresh Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.172/1B, 172/2, & 173/2A2, Edaryarpalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.42.82 Hectares of Rough Stone & Gravel.

22.08.2024@ 11.00 PM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

14 M/s.Sri Rajalakshmi Samappa Building Materials Company Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.1118/1, Bilichi Village, Coimbatore North Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry ver an extent of 3.00.36 Ha.

21.08.2024@ 03.00 PM Raj Mahal, 4/283, Mettupalayam Road, Mathampalayam, Bilichi Village, Coimbatore North Taluk, Coimbatore District.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore-641030

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

15 M/s.Sri Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.76/1A & 76/1B(P), Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry ver an extent of 5.07.22 Ha.

21.08.2024@ 11.00 AM Durai's Mahal, Kannarpalayam Road, Chikkarampalayam Village, Karamadai, Coimbatore District.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore-641030

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

16 M/s.Mohammed Saleem Badhusha, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.812(part) of Naranammalpuram Part-I Village, Tirunelveli Taluk, Tirunelveli District.

Over an extent of 1.95.0 Ha.

21.08.2024@ 10.00 AM Dr.P.Sivanthi Athithanar Thirumana Mandapam, Madurai Road, Sankar Nagar, Tirunelveli Taluk, Tirunelveli District-627357.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

17 M/s.K.P.Anand Rough Stone Quarry, S.F.No.637(Part-2) Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.50.00 Ha.

21.08.2024@ 12.00 PM M/s.GMV Mahal, Gurparathapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

18 M/s.K.P.Anand Rough Stone Quarry, S.F.No.637(Part-1) Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.00.00 Ha(Government Poramboke land).

21.08.2024@ 11.00 AM M/s.GMV Mahal, Gurparathapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

19

M/s.C.Robin Raj, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.146/9(Part), 146/10(Part), 152/1(Part), 153/1(Part), 154/1(Part), and 155/1(Part) of Udhyathur Village, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District.

Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 4.99.0 Ha.

20.08.2024@ 10.00 AM Maniyammai Mahal, Artrankari Pallivasal Road, Radhapuram, Radhapuram Taluk, Tirunelveli District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[English]

20(a)

M/s.A.Sasimohan Rough Stone Quarry, S.F.No.389(Part), Kalapanahalli Village, Karimangalam Taluk, Dharmapuri District.

Rough Stone Quarry over an extent of 2.02.5 Ha.

20.08.2024@ 10.30 AM Sri Bannari Amman Mahal, Opp.Sapthagiri Engineering College, Periyampatti Village, Karimangalm Taluk, Dharmapuri District-635205 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.415/1,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village(Near to Don Bosco College), Dharmapuri Taluk ,Dharmapuri District - 636 809.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

20(b)

M/s.M.Malliga Rough Stone Quarry, S.F.No.401(Part), Kalapanahalli Village, Karimangalam Taluk, Dharmapuri District.

Rough Stone Quarry over an extent of 3.70.0 Ha.

20.08.2024@ 11.30 AM Sri Bannari Amman Mahal, Opp.Sapthagiri Engineering College, Periyampatti Village, Karimangalm Taluk, Dharmapuri District-635205 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.415/1,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village(Near to Don Bosco College), Dharmapuri Taluk ,Dharmapuri District - 636 809.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(a)

M/s.Sivam Mines, S.F.No.693/5A(P), 696/2,3(P), 4(P), 5, 698/1, 2, 3, 4A, 4B, 4C & 5, Sirugudi Village, Natham Taluk, Dindigul District.

Over an extent of 2.53.0 Ha.

20.08.2024@ 11.00 AM M/s.AVN Mandapam, Sirugudi-Avichipatti Road, Natham Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(b)

M/s.Sivam Mines, S.F.No.616/1B(P), 1C, 618/1(P) & 619, Sirugudi Village, Natham Taluk, Dindigul District.

Over an extent of 0.94.0 Ha.

20.08.2024@ 11.00 AM M/s.AVN Mandapam, Sirugudi-Avichipatti Road, Natham Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(c)

M/s.Sivam Mines, S.F.No.693/1, 2, 3, 4 & 7, Sirugudi Village, Natham Taluk, Dindigul District.

Over an extent of 1.70.0 Ha.

20.08.2024@ 11.00 AM M/s.AVN Mandapam, Sirugudi-Avichipatti Road, Natham Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

21(d)

M/s.Sivam Mines, S.F.No.630/1A, 1B, 2, 631/10 & 631/11, Sirugudi Village, Natham Taluk, Dindigul District.

Over an extent of 0.94.5 Ha.

20.08.2024@ 11.00 AM M/s.AVN Mandapam, Sirugudi-Avichipatti Road, Natham Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

22 M/s.KPR Granites, S.F.No.1121/6, 1125/3, Irudukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Color Granite Quarry lease over an extent of 1.97.0 Ha.

20.08.2024@ 11.30 AM M/s.Sri Chowdeshwari Convention Hall, Sri Chowdeshwari Complex, Anchetty main road, Denkanikottai Village & Taluk, Krishnagiri District-635107.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

23 M/s.Top Granites, S.F.No.1151/5, 1151/6, 1172/2A, Irudukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Color Granite Quarry lease over an extent of 1.13.46 Ha.

20.08.2024@ 10.30 AM M/s.Sri Chowdeshwari Convention Hall, Sri Chowdeshwari Complex, Anchetty main road, Denkanikottai Village & Taluk, Krishnagiri District-635107.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

24 M/s.P.Velmani Multi Colur Granite Quarry, S.F.Nos.108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17 of Singanallur Village and S.F.No.614/1 of Panidiyampalayam Village, Perundurai Taluk, Erode District.

Extent of 4.31.0 Ha.

20.08.2024@ 11.00 AM Grama Panchayat Sevai Maiyam, Singanallur Village, Perundurai Taluk, Erdoe District-638455.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District-638052.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

25 M/s.T.M.Manoharan, M/s.K.Subramaniam, M/s.R.P.Jaganathan, S.F.Nos.49/2, 49/3, 49/4A, Kovundampalayam Village, Gobichettipalayam Taluk, Erode District.

Proposed Rough stone & Gravel quarry extent of 1.99.0 Ha.

16.08.2024@ 10.00 AM K.V.Mahal, Sathy-Athani-Bhavani main road, Thookknaickenpalayam(TN Palayam), Gobichettipalayam Taluk, Erode District-638506.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.J2(W), SIPCOT Industrial Growth Centre, Perundurai, Erode District-638052.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

26 M/s.S.Nandagopal Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.82/3, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed to carry out in 2.25.0 Hectares for Rough Stone & Gravel.

16.08.2024@ 03.00 PM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

27 M/s.M.Selvathal Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.279/2C1B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.13.70 Hectares of Rough Stone & Gravel.

16.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

28 M/s.R.Rajappa Rough Stone Quarry, S.F.No.1266, Kamandoddi Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.04.5 Ha.

14.08.2024@ 11.00 AM M/s.GVM Mahal, Kurubarathapalli Village, Sappadi Post, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

29(a) M/s.L.Thangarasu Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.408/2B & 408/2C, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.81.5 Hectares of Rough Stone & Gravel.

14.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

29(b) M/s.D.Karthikeyan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.409/1A1 Part, 409/1A2 Part, 409/1B1 & 409/1B2, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.21.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

14.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

29(c) M/sS.Durairaj Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.408/3B, 408/3C, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.47.5 Hectares of Rough Stone & Gravel.

14.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

29(d) M/s.N.Thangavelu Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.407/2A, 407/2B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 4.62.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

14.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

30 M/s.T.Manoj Prabakar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.683/2(part) & 686/1(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 4.11.5 Hectares.

13.08.2024@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

31 M/s.Shri Selva Vinaayaga Blue Metal Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.171/1A(part) &171/1B(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 4.30.5 Hectares(patta Land).

13.08.2024@ 12.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

32 M/s.C.Dhivakar Rough Stone Quarry, S.F.No.381(part-2), Gopanahallii Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.50.0 Ha.

13.08.2024@ 11.00 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli Village, Denkanikottai Main Road, Hosur Taluk, Krishnagiri-635109.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

33 M/s.G.Thangavel Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.333/3, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 2.62.50 Hectares of Rough Stone & Gravel.

12.08.2024@ 03.00 PM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

34(a) M/s.Gomuki Blue Metals L.L.P Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.Nos.238/2(P), 239/1B, 239/2B, 240/2B(P), 241/1(P), 241/2(P), 241/3(P) & 241/4(P) Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 2.47.9 Hectares of Rough Stone & Gravel.

12.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

34(b) M/s.K.Jayakumar Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.Nos.212/1(A), 212/1B, 212/2A, 212/2B(P), 212/3A & 212/3B(P) Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 1.62.5 Hectares of Rough Stone & Gravel.

12.08.2024@ 11.00 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Building, Pachapalayam Panchayat, Periyakuili, Sultanpet Panchayat Union, Coimbatore district-641201.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

35(a) M/s.S.N.Sivasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.247/1, 2A, 2B1 & 2B2, Sangarayapuram Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry covering overall extent of 1.20.0 Ha

07.08.2024@ 11.00 AM M/s.Ramasamy Gounder Valliammal Thirumana Mandapam, No.10, Muthur Village, Kinathukadavu, Coimbatore District.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

35(b) M/s.S.P.Ramalingam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.99/A1A(P), A2F & A2G(P), Muthur Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry covering overall extent of 2.00.5 Ha

07.08.2024@ 11.00 AM M/s.Ramasamy Gounder Valliammal Thirumana Mandapam, No.10, Muthur Village, Kinathukadavu, Coimbatore District.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

36 M/s.Noble Tech Industries Pvt Ltd, SF.No.12, 14, 17, 22, 23, 25, 51, 52, 53 & 57 (pt) Melpakkam Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Proposed expansion of M.S.Billets & Rolled products from 108000 TPA to 576000 TPA along with the existing Sponge Iron(90000 TPA) and Captive power plant(12 MW) in an additional land area of 15.32 Hectare.

07.08.2024@ 10.30 AM @SF.No92/2A2(Adjacent to M/s.Noble Tech Industries Pvt Ltd) Melpakkam Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Latitude:12038'39.1"N

Longitude:79042'21.6"E

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

37 M/s.B.Thiraviam, S.F.No.132/1 and 132/3(P), Panamoopanpatti Village, Usilampatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.07.0 Ha.

07.08.2024@ 11.00 AM M/s.Sakkarappanaickanur Panchayat Community Hall, S.Krishnapuram, Sakkarappanaickanur Village, Usilampatti Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

31 M/s.S.R.Muthupandi, S.F.No.34/1A, 1B, 2, 52/2, 3, & 60/2 of Viralipatti Village, Vadipatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 4.20.0 Ha.

06.08.2024@ 11.00 AM M/s.Green Park Residency, (Sathya Arangam), Door No.5-1-21/5, NH-7, Court Opposite, Main Road, Vadipatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

32 M/s.G.Perumal Rough Stone Quarry, S.F.No.314(part-3), Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough stone Quarry lease over an extent of 4.94.32 Ha.

06.08.2024@ 11.00 AM M/s.Agaram Samudhaya koodam, Kombepalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635119 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

33 M/s.S.Abdul Jabbar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.44/9(P), 45(P), 46/1 & 47/3(P) of Kurunallipalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry covering overall extent of 2.16.5 Ha.

05.08.2024@ 11.00 AM M/s.Kamatchi Thirumana Mandapam(SK Mahal), Karur Vysya Bank Backside, Vadasithur, Coimbatore-641202.

 

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

34 M/s.M.Rajesh Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.405/2, 406/1A, 406/1B1A, 4061B1B, 406/1C1 & 406/2A of Panapatti Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough stone & Gravel Quarry covering overall extent of 4.09.0 Ha.

05.08.2024@ 03.00 PM M/s.Easwari Mini Hall, Nearby Weekly Market, Negamam Road, Vadasithur-641202. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

35(a) M/s.M.Kowshik Dhev Colour Granite Quarry, S.F.333(part), Shoolamalai Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Colour Granite Quarry lease over an Extent of 1.98.0 Ha

31.07.2024@ 11.00 AM M/s.Sri Maheshwari Mahal, D.No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli Main Road, Anchoore Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District-635104. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

35(b) M/s.Salman Sathar Grey Granite Quarry, S.F.341/1(part), Shoolamalai Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an Extent of 1.36.8 Ha

31.07.2024@ 11.00 AM M/s.Sri Maheshwari Mahal, D.No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli Main Road, Anchoore Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District-635104. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

35(c) M/s.Bismillah Export Grey Granite Quarry, S.F.339/1(part), Shoolamalai Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an Extent of 1.02.0 Ha

31.07.2024@ 11.00 AM M/s.Sri Maheshwari Mahal, D.No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli Main Road, Anchoore Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District-635104. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

36(a) M/s.Sri Devaraajaa M Sand Rough Stone Quarry, S.F.No.78/1A(P), 78/1B(P), Kothapetta Village, Krishnagiri Taluk & District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an Extent of 4.00.0 Ha

30.07.2024@ 11.00 AM M/s.Kurinji Mahal A/c. Dharga Road-Metpenda Salai, (Near Tollgate), Krishnagiri District-635001. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

36(b) M/s.Tmt.K.M.Vijaya Rough Stone Quarry, S.F.No.78/1B(P), Kothapetta Village, Krishnagiri Taluk & District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an Extent of 4.00.0 Ha

30.07.2024@ 11.00 AM M/s.Kurinji Mahal A/c. Dharga Road-Metpenda Salai, (Near Tollgate), Krishnagiri District-635001. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

36(c) M/s.A M Quality Stone Rough Stone Quarry, S.F.No.87/1B1B & 87/1B2B, Kothapetta Village, Krishnagiri Taluk & District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an Extent of 4.74.90 Ha

30.07.2024@ 11.00 AM M/s.Kurinji Mahal A/c. Dharga Road-Metpenda Salai, (Near Tollgate), Krishnagiri District-635001. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

37 M/s.S.Subburaj Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.43/1A, 1B(P), & 45/1A1, 1A2(P), Appayanickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Fresh Quarrying proposal in over an extent of 1.58.0 Ha.

30.07.2024@ 11.00 AM M/s.Perunthalaivar Kamarajar Thirumana mahal, Door No.4/297, Melanmarainadu Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

38 M/s.K.Anantha Perumal, Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.414/1, 415A/1A & 415A/2A of Palamadai Village, Tirunelveli Taluk, Tirunelveli District.

over an extent of 6.60.5 Ha.

25.07.2024@ 10.00 AM Nambi Mahal, Madurai old bypass road, Gangaikondan, Tirunelveli District-627352 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

39 M/s.M.S.Vijaya Ragul, Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.200/2, 201/2 and 204/1B2 of Omanallur Village, Cheranmahadevi Taluk, Tirunelveli District.

over an extent of 3.31.50 Ha.

24.07.2024@ 10.00 AM Nainar Mahal, 1-A, Ambai main road, Mela Karungulam, Muneerpallam P.O, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627006. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

40 M/s.M.Sadhana Colour Granite Quarry,S.F.No.366(part), Jagadevipalayam Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Colour Granite Quarry lease over an extent of 1.87.0 Ha.

24.07.2024@ 11.00 AM M/s.Sri Boopathy Padma Mahal, Thiruvannamali main road, Kannadahalli Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District-635203. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

41 M/s.P.Sudha Rough Stone Quarry, S.F.No.265(part-2), Mathakondapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an etent of 2.50.0 Ha(Govt.Poramboke land)

23.07.2024@ 11.00 AM M/s.Bettadhamma Samudhaya Bhavana, Near Bettadhamma Kovil, Kappakal Village, Kalukondapalli Village Panchayat, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635110 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[English]

42 M/s.State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Ltd, Adhagapadi Village of Dharmapuri Taluk & Adhiyamankottai, Thadangam and Balajangamanahalli Villages of Nallampalli Taluk, Dharmapuri District.

Development of industrial Park.

11.06.2024@ 11.00 AM K.J.Plaza(A/C) Salem main road, Errapatti Bus Stop, A,Jettihalli Village, Nalampalli Taluk, Dharmapuri District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Adhiyamankottai-Hosur bye pass road, A.Reddihalli Village, Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District-636809.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

43 M/s.Morattupalayam Rough Stone & Gravel Cluster, S.F.Nos.209/1A(P), 209/1B(P), 209/2(P) & 389/1C2 Morattupalayam Village, Uthukuli Taluk, Tiruppur District.

Proposed 2 No's of Rough Stone & Gravel Quarries over an extent of 2.94.3 Ha.

[Postponed] Thathaiyan Kovil Thirumana Mandapam, Annamar Kovil back side, Kavundanpalayam, Morattupalayam road, Uthukuli Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran road, Tiruppur-641601

[English]

[Tamil]

[English]

[Tamil]

44

M/s.Vishnusurya Projects and Infra Pvt Ltd, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.121/1A, 121/1B, 128/1, 128/2A, 128/2B, 128/2C & 128/2D, Puliyuran Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone Quarry over an extent of 11.77.0 Ha(Cluster area of 21.24 Ha)

29.02.2024@ 11.00 AM M/s.Kalyana Mandapam - Puliyuran Panchayat(Next to Chiththantha Gurunatha Swamy Temple)Puliyuran Village, Aruppukkottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

34

M/s.V.Thulasiammal Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.34/1, Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed quarrying of 3.86.50 Hectares.

28.02.2024@ 11.00 AM M/s.V.R.V Kalyana Mandapam, Velanthavalm Road, Othakkalmandapam Via, Nachipalayam, Coimbatore - 641032. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

21(a)

M/s.Sangilikaradu kalvudaikkum Magalir Nalasangam, S.F.No.1372/1(part-1), Kamayagoundanpatti Village, Uthamapalayam Taluk, Theni District.

over an extent of 2.63.0 Ha

27.02.2024@ 10.00 AM K.K.S Meeting Hall, Suruli main road, Kamayagoundanpatti, Uthamapalayam Taluk, Theni District-625521. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, 15-4-12A-3, Boothipuram Road, Theni District-625531.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

20(b)

M/s.K.K.Patti Kaludayukum Magalir Sangam, S.F.No.1372/1(part-2), Kamayagoundanpatti Village, Uthamapalayam Taluk, Theni District.

over an extent of 2.37.0 Ha

27.02.2024@ 10.00 AM K.K.S Meeting Hall, Suruli main road, Kamayagoundanpatti, Uthamapalayam Taluk, Theni District-625521. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, 15-4-12A-3, Boothipuram Road, Theni District-625531.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

20(c)

M/s.Annai Sathya Magalir Suya Uthavikuzhu, S.F.No.1372/1(part-3), Kamayagoundanpatti Village, Uthamapalayam Taluk, Theni District.

over an extent of 1.00.0 Ha

27.02.2024@ 10.00 AM K.K.S Meeting Hall, Suruli main road, Kamayagoundanpatti, Uthamapalayam Taluk, Theni District-625521. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, 15-4-12A-3, Boothipuram Road, Theni District-625531.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

20(d)

M/s.Annai Theresa Kaludayukum Magalir Nala Munnetra Sangam, S.F.No.1372/1(part-4), Kamayagoundanpatti Village, Uthamapalayam Taluk, Theni District.

over an extent of 2.50.0 Ha

27.02.2024@ 10.00 AM K.K.S Meeting Hall, Suruli main road, Kamayagoundanpatti, Uthamapalayam Taluk, Theni District-625521. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, 15-4-12A-3, Boothipuram Road, Theni District-625531.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

20(e)

M/s.Varumaikkotterku Keelvaalum Magalir Suyauthavikuzhu S.F.No.1372/1(part-5), Kamayagoundanpatti Village, Uthamapalayam Taluk, Theni District.

over an extent of 2.50.0 Ha

27.02.2024@ 10.00 AM K.K.S Meeting Hall, Suruli main road, Kamayagoundanpatti, Uthamapalayam Taluk, Theni District-625521. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, 15-4-12A-3, Boothipuram Road, Theni District-625531.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

20(f)

M/s.Sangili Karuppan Thanneer parai kaludaikum Magalir Nalasangam S.F.No.1372/1(part-6), Kamayagoundanpatti Village, Uthamapalayam Taluk, Theni District.

over an extent of 2.50.0 Ha

27.02.2024@ 10.00 AM K.K.S Meeting Hall, Suruli main road, Kamayagoundanpatti, Uthamapalayam Taluk, Theni District-625521. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SAR Complex, 15-4-12A-3, Boothipuram Road, Theni District-625531.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

21

M/s.Bradken India Pvt Ltd, S.F.No.51/1A, 51/1B, 53/1A, 53/2, 58/1, 58/2, 59/2A, 59/2B, 60, 61/2, 57/1A, 54, 55/3, Orattukuppai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed quantity of Ferrous Castings from 23,166 TPA to 57,600 TPA and Composite Mill Liners from 27,000 TPA to 50, 000 TPA for Expansion of Foundary Unit.

26.02.2024@ 11.00 AM M/s.K P R Marriage Mahal, Orattukuppai Village, Chettipalayam, Coimbatore-641201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

22

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos. 350, 351/1A, 351/4A, 351/7A, 351/12A, 356, 357, 359, 361, 365/1, 365/19, 366/1, 367, 368, 369/1A, 369/3, 370/1A & 370/8 of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 22.89.0 Ha

24.02.2024@ 04.00 PM Pari Mahal, Trichy-Chidambaram National Highway, Opposite of Thelur EB Office, Thelur Village & Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621704 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

23

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos.229/3A, 230/2A, 237/1, 237/4A, 240/1, 240/5A, 241/1A, 244/1A, 245/1A, 245/5A, 267/1A, etc.,of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 23.02.5 Ha

24.02.2024@ 02.00 PM Pari Mahal, Trichy-Chidambaram National Highway, Opposite of Thelur EB Office, Thelur Village & Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621704 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

24

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos.222/1, 222/2A, 222/11A, 225, 226/1A, 226/7, 227/1, 233/1, 236/1A, 236/9 & 239 of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 23.35.0 Ha

24.02.2024@ 11.30 AM Pari Mahal, Trichy-Chidambaram National Highway, Opposite of Thelur EB Office, Thelur Village & Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621704 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

25

M/s.Tamil Nadu Cements Corporation Limited, S.F.Nos.144,217/1A,217/1C, 217/2, 217/3A, 217/3B, 217/4, 217/5, 217/6, 218/1, 219/1, etc., of Pudupalayam Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District.

Proposed Limekankar & Limestone Quarry over an extent of 22.96.0 Ha

24.02.2024@ 09.30 AM Pari Mahal, Trichy-Chidambaram National Highway, Opposite of Thelur EB Office, Thelur Village & Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621704 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy Main Road, Near by RTO Office, Keelapalur Village,Ariyalur Taluk, Ariyalur District - 621 707 .

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

26

M/s.Tamilnadu Cements Corporation Ltd(Alangulam Limestone Mines-I, G.O.No.427 Date 19.03.1980), Alangulam, Lakshmipuram and Edirkottai Villages of Vembakottai Taluk, Naranapuram, Pernaickenpatti and Duraisamypuram Villages of Sivakasi Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Limestone Quarry over an extent of 268.80.00 Ha.

22.02.2024@ 01.00 PM M/s.Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavalan Thottam, Alangulam Village, Rajapalayam Via, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626127 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

27

M/s.Tamilnadu Cements Corporation Ltd(Alangulam Limestone Mines-II, G.O.No.871 Date 20.08.1990), Lakshmipuram, Gopalapuram and Vadakarai Villages of Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Limestone Quarry over an extent of 420.25.0 Ha.

22.02.2024@ 12.00 PM M/s.Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavalan Thottam, Alangulam Village, Rajapalayam Via, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626127 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

28

M/s.Tamilnadu Cements Corporation Ltd(Alangulam Limestone Miness, G.O.No.215 Date 18.09.1995), Alangulam and Lakshmipuram Villages of Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Limestone Quarry over an extent of 180.83.0 Ha.

22.02.2024@ 11.00 AM M/s.Periyathai Kandasamy Kalyana Mandapam, 3/367-A, Manavalan Thottam, Alangulam Village, Rajapalayam Via, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District-626127 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

29

M/s.Common Bio-Medical Waste Treatement Facility, Plot No.C-6, SIPCOT Industrial Park, Seikalathur Village, Manamadurai Taluk, Sivagangai District.

Common Bio-Medical Waste Treatement Facility

21.02.2024@ 10.30 AM M/s.Sri Alagar Thirumana Mahal, Highway Department Inspection Bugalow Opposite, Sivagangai main road, Manamadurai, Manamadurai Taluk, Sivagangai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Complex, Sivagangai-630562

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

30

M/s.C.Ammavasai Rough Stone Quarry, S.F.No.118/4, 118/5, 118/6A & 119/3, Sevvur Village, Thiruppathur Taluk, Sivagangai District.

Extent of 0.98.0 Ha.

16.02.2024@ 10.30 AM M/s.Athirampatti Community Hall, Athirampatti Village, Thiruppathur Taluk, Sivagangai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collectorate Complex, Sivagangai-630562

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

31

M/s.R.Chempakadevi, S.F.No.44/1(P), 44/5(P), 44/6, 44/7 & 44/8, Sundakottai Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.50.0 Ha.

15.02.2024@ 11.00 AM M/s.Sathya Mahal, 1/117A, Aruppukottai-Sayalgudi main road, M.Reddiapatti-626118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

M/s.T.Kumaresh Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.388/1A2(P) of Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul District.

Proposal over an extent of 2.33.10 Ha(Patta land)

07.02.2024@ 11.00 AM Shri.J.K.P Thirumana Mahal, 167, Nagoor Pirivu, Thalayam(post), Palani Taluk, Dindigul District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

33

M/s.K.Sangeetha Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.423/2(P) of Vadapudur Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry covering overall extent of 2.36.5 Ha.

01.02.2024@ 11.00 AM M/s.S.V.Mahal, Old Check Post, Kinathukadavu & Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South, E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

31

M/s.S.Kuppusamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.764/3, 765/3,766/1,766/2, 766/3A, 767/1 & 767/2A, Anjur Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 4.82.70 Hectares.

01.02.2024@ 11.00 AM S.K.Subramani Valaagam (Temporary shed) SF No 569 A, Kangeyam-Kodumudi Road, Rengasamy Kovil, Kolanthapalayam, Anjur Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

M/s.P.Sampathkumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.759/2(P) ,761/2(P), 3(P), 762/2, 3, 763/2, 3, Anjur Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 4.81.5 Hectares.

01.02.2024@ 12.00 PM S.K.Subramani Valaagam (Temporary shed) SF No 569 A, Kangeyam-Kodumudi Road, Rengasamy Kovil, Kolanthapalayam, Anjur Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

33

M/s.Mahimandalam Black Granite Quarry, Survey No.917(P), & 921(P), Mahimandalam Village, Katpadi Taluk, Vellore District.

Proposed Mahimandalam Black Granite Quarry over an extent of 166.92.0 Ha .

31.01.2024@ 11.00 AM M/s.Government Health Sub-centre Ground (Near Bus Stop) Mahimandalam Village, Katpadi Taluk, Vellore District-632516 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,Auxilium College Road, Opp.Auxilium College, Gandhi Nagar, Vellore-632006.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

27(a)

M/s.Natural Stone Industry, S.F.No.220/1(part-1), Gopanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.00.00 Ha.

31.01.2024@ 11.00 AM M/s.Kala Mahal Kelamangalam- Hosur Road, Kelamangalam Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635113. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

27(b)

M/s.Sree Krish Rough Stone Quarry, S.F.No.220/1(part-3), Gopanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.00.00 Ha.

31.01.2024@ 11.00 AM M/s.Kala Mahal Kelamangalam- Hosur Road, Kelamangalam Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635113. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

28

M/s.S.Ramachandran, S.F.No.672/3, 674, 675/2, 676/3, Ethirkottai Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.28.0 Ha.

30.01.2024@ 11.00 AM S.M.Match Traders Premises(Kavitha MAtch Works), E.T.Rediapatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

29

M/s.Annai Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.682(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 1.92.0 Hectares.

30.01.2024@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

30

M/s.S.Rathinam, S.F.No.84/2C1, 2D1, 2E1, 2D2A, 2E2, 2J, 2K & 2L of Kallanai Village, Kallikudi Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.02.0 Ha.

25.01.2024@ 11.00 AM M/s.Pothu Vinayaga Mahal, Ulagani, Kallikudi Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

31

M/s.Sekhar Mines, Varavanai Lime Stone Quarry, S.F.No.835/3, 836(P), & 837/1B, Varavanai Village, Kulithalai Taluk(presently Kadavur Taluk), Karur District.

Over an extent of 2.24.0 Hectares.

23.01.2024@ 11.00 AM Vasandham Mahal, Palayam main Road, E.B.Office Near, Chinthamanipatty, Keelapaguthi Village, Kadavur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

M/s.Sekhar Mines, Varavanai Lime Stone Quarry, S.F.No.833/4B, 836(P), & 843/2, Varavanai Village, Kulithalai Taluk(presently Kadavur Taluk), Karur District.

Over an extent of 1.90.5 Hectares.

23.01.2024@ 11.00 AM Vasandham Mahal, Palayam main Road, E.B.Office Near, Chinthamanipatty, Keelapaguthi Village, Kadavur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

31

M/s.K.Silambarasan, S.F.No.352/2(part-1), Sokkampatti Village, Melur Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.02.0 Ha.

23.01.2024@ 11.00 AM M/s.Mangai Pagar Thenammai Mandram, (Aruviyur Vadakku Valavu Nagarathar Sangam), Chokkampatti, Melur Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

M/s.S.Growth Alliances LLP, S.F.No.58/1, 58/2, 59/1A,(pt), 59/1B(pt), Melapakkam Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

Common Bio-Medical Waste Treatement & Disposal Facility by M/s.S.Growth Alliances LLP.

Latitude:12038'35.6"N

Longitude:79042'11.9"E

23.01.2024@ 10.30 AM

project site of M/s.S.Growth Alliances LLP, S.F.No.58/1, 58/2, 59/1A,(pt), 59/1B(pt), Melapakkam Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

(About 1.0 KM from the Kaliyampoondi bus stop in Kaliyampoondi to perunagar Road).

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

33

M/s.K.Subbaih Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.507 & 508, Therkukaraseri Village, Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District.

Over an Extent of 4.21.5 Ha.

19.01.2024@ 11.00 AM M/s.SPR Mahaal, Munainjipatti main road, Lakshmi Narayanapuram, Serakulam Panchayat, Srivaikundam Taluk, Thoothukudi District-628622. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

30

M/s.Naraj Blue Metals Pvt LTd, S.F.No.264/2(P), 264/3A(P), 267/1B, 267/2(P), 267/3 of Akkinampattu Village, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District.

Extent of 4.32.10 Ha.

05.01.2024@ 11.00 AM Jayanthi Mahal, Koovathur, SH-49, East Coast Road, Chengalpattu District-603305. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Maralmalai Naga, Chengalpattu District-603209.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

31

M/s.R.Anugrahaprasath Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.492/2A(P), 492/2B(P), 492/2C(P),492/2D(P), 493/1A2,(P), 493/1B(P) and 493/1C(P) of pakkam Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District.

Extent of 1.25.0 Ha.

04.01.2024@ 11.00 AM M/s.JMJ Marina Palace, GST Road, Silavattam, near Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Maralmalai Naga, Chengalpattu District-603209.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

M/s.V.Maripandi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.155/3, 155/8B, 155/11, 155/13, 155/14, 155/15 & 155/16 of Kampaneri Puthukudi-I Village, Kadayanallur Taluk, Tenkasi District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry extent of 2.23.0 Ha.

28.12.2023@ 10.30 AM Balasubramaniam Hall, Krishnapuram Main
Road, Kadayanallur Taluk, Tenkasi District.
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

33

M/s.T.Tamilselvan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.80/2, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/23, 80/36 & 207/6 of Melur Village, Kulathur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry extent of 4.54.0 Ha.

28.12.2023@ 11.30 AM Samuthayakoodam, Melur Village, Sathyamangalam Post, Kulathur Taluk, Pudukkottai District-622501. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

34

M/s.R.Arockiya Raj Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos210/7A of Melur Village, Kulathur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry extent of 1.68.0 Ha.

28.12.2023@ 10.30 AM Samuthayakoodam, Melur Village, Sathyamangalam Post, Kulathur Taluk, Pudukkottai District-622501. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

35

M/s.Sumuka Blue Metals & M.Samd, S.F.No.288(P), Venkateshapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 3.00.0 Ha.

27.12.2023@ 10.30 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

36

M/s.B.Srikar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.79, Midithepalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry lease over extent of 1.86.50 Ha.

27.12.2023@ 11.30 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

37

M/s.A.Shanmugam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.19/7A, 19/7B, 19/12, 19/13, 19/14A, 19/14B & 119/1A in Thollamur & Nemili Village, Vanur Taluk,Villupuram District .

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry in an extent of 3.66.45 Ha.

27.12.2023@ 11.00 AM M/s.Dhanalakshmi Mahal Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur Village, Vanur Taluk,Villupuram District-604304 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

38

M/s.Chennai Fishing Harbour Management Committee/ M/s.Chennai Port Authority, 3rd Floor, Old Administrative Office, No.1, Rajaji Salai, Chennai-600001

Proposed modernization and upgradation of Chennai Fishing Harbour, Kasimedu.

19.12.2023@ 11.00 AM Ramjan Mahal, No.74/52, West Madha Church Street, Royapuram, Chennai-600013 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.950/1, Poonamallee High Road, Arumbakkam, Chennai-600106.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

39

M/s.G.Parameswari Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.1092/1, 1094, 1095/1 & 1136/1, Thennilai West Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 9.55.14 Hectares.

19.12.2023@ 11.00 AM Sri Lakshmi Mahal, No-4/61, Kodumudi Road, Thennilai Village, Pugalur Taluk, Karur District-639206 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

40

M/s.S.Santhimathi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.193/3B(part) Thennilai East Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 1.15.0 Hectares.

19.12.2023@ 12.00 PM Sri Lakshmi Mahal, No-4/61, Kodumudi Road, Thennilai Village, Pugalur Taluk, Karur District-639206 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

41

M/s.K.Anandavelu Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.76/2, 76/3A & 76/6 in Eraiyur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry in an extent of 2.18.0 Ha.

14.12.2023@ 11.00 AM M/s.Dhanalakshmi Mahal, Perumbakkam Bus Stop, Pondy Mailam Road, Karasanur Village, Vanur Taluk, Villupuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

42

M/s.B.M.Mines, S.F.No.207/1A1, 207/1A2A & 208/3(P), Alur Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry lease over an extent of 4.50.0 Ha

12.12.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage hall, SIPCOT service road, SIPCOT Phase II, Moranapalli, Hosur-635109 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

43

M/s.Svart Sten Associates Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.477/1, 477/2, 477/6, 478/2(P), 478/3(P) & 478/4(P), A.P.Nadanoor Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District.

Proposed M/s.Svart Sten Associates Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.24.0 Ha

08.12.2023@ 11.00 AM Chandirattiar Mahal, 7/153, Ambai Road, Kalathimadam, Koothapanjan Village, Alangulam Taluk, Tenkasi District-627851. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

44

M/s.S.Manonmani Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.360/1B(P) of Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry covering overall extent of 1.30.0 Ha. 28.11.2023@ 11.00 AM M/s.Perumal Kovil Mandapam, Karacheri, Arasampalayam Village, Kinathukadavu Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi main road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

40

M/s.G.Perumal Rough Stone Quarry, S.F.No.314(part-1), Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.00.0 Ha. 28.11.2023@ 11.00 AM M/s.Agaram Samudhaya Koodam, Kommepalli Village, Agaram, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635119. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

41(a)

M/s.K.Shanmugam Rough Stone Quarry located at S.F.No.76/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 0.73.5 Hectares. 22.11.2023@ 10.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

41(b)

M/s.P.Devaraj Rough Stone Quarry located at S.F.No.104/1, 104/2A(part), 104/2B1(part), 105/1A(part) & 105/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.27.5 Hectares. 22.11.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

42(a)

M/s.Zak Exports Grey Granite Quarry, S.F.No.380/1(part), Chendarapalli Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an Extent of 3.50.0 Ha. 21.11.2023@ 10.00 AM M/s.Sri Maheswari Mahal, No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli main road, Anchoor Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District-635104 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

42(b)

M/s.Mir Tahar Ali Grey Granite Quarry, S.F.No.380/1(part), Chendarapalli Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an Extent of 2.48.0 Ha. 21.11.2023@ 10.00 AM M/s.Sri Maheswari Mahal, No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli main road, Anchoor Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District-635104 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

43

M/s.Indian Oil LNG Private Ltd, Ennore LNG Terminal, Located at Kattupalli and Puzhuthivakkam Villages of Ponneri Taluk and Tiruvallur District.

Expansion of Ennore LNG Terminal from 5 Million Metric per Annum to 10 Million Metric Tonnes per Annum. 17.11.2023@ 10.00 AM Kalaignar Arangam, Selvambigai Nagar, Attipattu, Ponneri Taluk, Thiruvallur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88(a), SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Tiruvallur District-601201

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

44

M/s.T.Manoj Kumar Rough Stone & Gravel Quarry located at S.F.No.575/1(P), 575/2, 576(P), 577/1(P) & 581(P), Munnur Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 4.85.0 Hectares. 09.11.2023@ 11.00 AM V.P.Kalyana Mahal, No.762/2, Covai road, Kaatumunnur, K.Paramathi Via, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

45(a)

M/s.M.Gunasekaran Rough Stone & Gravel Quarry located at S.F.No.710/3, & 712/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 1.92.5 Hectares. 02.11.2023@ 10.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

45(b)

M/s.Thirumalai Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry located at S.F.No.1238/2(part), Vettamangalam West Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.97.0 Hectares. 02.11.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

46

M/s.Virahalur Sand Quarry located at S.F.No.214(part) and 234(part) of Virahalur Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District.

Proposed Sand Quarry over an extent of 24.00.0 Hectares. 04.11.2023@ 11.00 AM St.Peter's Higher Secondary School, Virahalur Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Thiruchirapalli-15

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

47

M/s.P.Ramachandran Multi Color Granite Quarry located at S.F.No.407/1, 407/2, 407/3(P), 407/4, 408/3 & 408/4(P), K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.84.5 Hectares. 31.10.2023@ 11.00 AM Sri Meenakshi Mahal, Vijayapuram main road, Velliyannai, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

48(a)

M/s.Everking Granites, S.F.No.347/1, 347/2, 347/4, 347/5, 348/4, 348/5, 348/6B1, 348/6C & 348/6D1, Jagadevipalayam Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 3.19.5 Ha. 26.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Maheswari Mahal, No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli main road, Anchoor Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District. -635104 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

48(b)

M/s.E.Jagadessan Grey Granite Quarry, S.F.No.353/2A1B, 2A7, 2B, 2C1 & 2E1A, Jagadevipalayam Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Grey Granite Quarry lease over an extent of 1.56.5 Ha. 26.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Maheswari Mahal, No.1/190, NH-77, Thiruvanamalli main road, Anchoor Village, Bargur Taluk, Krishnagiri District. -635104 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot.No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

49

M/s.A.V.Sarathy, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.181/3A2, 181/3B1B, 181/3B2, 181/3C1, 181/3C2, 181/3D1 & 181/4 of Keelnaickenpalayam Village, Vembakkam Taluk, Thiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 01.00 PM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

50

M/s.Sri Tirumala Blue Metals, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.148/16, 148/17, 148/18, 148/19, 148/20, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/38A, 148/39A1, 146/39B, 146/46, 148/4, 148/10, 148/2, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29, 148/3, 148/30, 148/39A2, 148/39B2A, 148/39B1, 143/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/9, 149/1A, 149/2A and 150/1A of Menallur Village,Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 12.00 PM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

31

M/s.R.Monish Kumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.139/21A, 139/21B, 139/21C, 139/22A, 139/22B, 139/23, 139/24, 139/25A, 139/25B, 139/25C, 139/26, 139/27, 139/28, 139/29, 140/1, 140/2, 140/3, 141/42A, 141/43A, 141/44, 141/45, 141/46, 141/47, 141/48, 141/49, 148/11, 148/12A, 148/12B, 148/14, 148/15A, 148/15B & 148//8 of Menallur Village,Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 11.00 AM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

M/s.Adithya Durga Aggregates Pvt Ltd, S.F.No.124/30, 124/31,124/32, 124/33, 117/1,117/5, 117/6, 117/4, 117/12B,117/2, 141/2B2(P), 141/2B1, 124/17, 124/22, 124/23,124/24,124/25A, 124/25B, 124/35A, 124/34, 124/35B, 124/16, 124/29, 124/6, 124/7, 124/11, 124/36, 124/14, 124/15, 141/2C1, 141/2C2, 141/2E2(P), 141/3(P), 141/4(P),117/7, 124/8A, 124/8B, 124/12, 124/18, 124/9,124/10, 124/13, 124/19, 124/20 and 124/21 Poonaithangal Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Mining of Rough Stone and Gravel Quarry 18.10.2023@ 10.00 AM M/s.R.S.E Mahal, Mamandur, Poongavana Kumarasamy Nagar, No.316/N, Kanchipuram to Vandavasi Road, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai-631702. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Tiruvannamalai-606604.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

31

M/s.Sri Vinayaka Enterprises, S.F.No.136(part-8), Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.85.0 Ha 18.10.2023@ 12.00 PM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-6350105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

32

M/s.V.Sekar Rough Stone Quarry, S.F.No.270(part-1), Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.30.0 Ha 18.10.2023@ 11.00 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-6350105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

30

M/s.K.Jeeva Rough Stone Quarry, S.F.No.209(part), Alur Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.50.0 Ha 17.10.2023@ 12.00 PM M/s.Sri Sathya Sai Marriage Hall, SIPCOT Phase II, Moranapalli, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

31

M/s.AVS Tech Building Solutions India Pvt Ltd, S.F.No.662(P), Thorapalli Agraharam Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.20.0 Ha 17.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Sathya Sai Marriage Hall, SIPCOT Phase II, Moranapalli, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

32

M/s.Joseph John Samuel Rough Stone Jelly and Gravel Quarry, S.F.No.845/1B & 845/2B of Tharuvai Village, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District.

Over an extent of 0.55.0 Ha. 13.10.2023@ 10.30 AM Nainar Mahal, 1-A, Ambai main Road, Mela Karugulam, Muneerpallam P.O, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627006. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

32

M/s.New Star Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.553/2(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an extent of 1.62.0 Hectares. 12.10.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

33

M/s.P.Amaravathi Rough Stone Quarry, S.F.No.513/2C & 595/2(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an extent of 2.84.0Hectares. 12.10.2023@ 12.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

34(a)

M/s.Tamilkumaran Productions Private Ltd, S.F.No.830(part), West & 835/3(part) Ajjanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810

Proposed Black Granite Quarry over an extent of 3.14.0 Ha. 12.10.2023@ 11.00 AM Ramasamy Gounder Ponnammal Thirumana Mandapam, Eriyur Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.415/1,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village(Near to Don Bosco College), Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District - 636 809.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

34(b)

M/s.PVI Trading Corporation, , S.F.No.830(part), East & 834/1 Ajjanahalli Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810

Proposed Black Granite Quarry over an extent of 5.00.0 Ha. 12.10.2023@ 11.00 AM Ramasamy Gounder Ponnammal Thirumana Mandapam, Eriyur Village, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District-636810 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, SF.No.415/1,Adhiyaman kottai - Hosur Bypass road, A.Reddihalli village(Near to Don Bosco College), Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District - 636 809.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

35(a)

M/s.P.Jayaraj, S.F.No.90/1(P) and 90/2(P) of Devannagoundanur Village, Sankari Taluk, Salem District.

Multi Color Granite Quarries 12.10.2023@ 11.00 AM M/s.Mugil Thirumana Mahal, Edappadi-Sankari main road, Malaiyanur, Thangayur Village, Edappadi Taluk, Salem District-636303. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur main road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

35(b)

M/s.B.Venkatesh, S.F.No.1/1(P) & 1/2B(P) of Thangayur Village, Edapadi Taluk, Salem District.

Multi Color Granite Quarries 12.10.2023@ 11.00 AM M/s.Mugil Thirumana Mahal, Edappadi-Sankari main road, Malaiyanur, Thangayur Village, Edappadi Taluk, Salem District-636303. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur main road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

35(c)

M/s.B.Venkatesh, S.F.No.1/2B(P) & 1/3(B) of Thangayur Village, Edapadi Taluk, Salem District.

Multi Color Granite Quarries 12.10.2023@ 11.00 AM M/s.Mugil Thirumana Mahal, Edappadi-Sankari main road, Malaiyanur, Thangayur Village, Edappadi Taluk, Salem District-636303. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276 Meyanur main road, Salem-636004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

36

M/s.K.Ravikumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.54/2, 55/1 & 57/2 of Thambagoundanpalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 3.62.0 Ha. 11.10.2023@ 03.00 PM M/s.Aadithya Thirumana Mandapam, Velanthavalam Road, Nachipalayam Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

37(a)

M/s.D.Jayakumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.516/2A(part), 16/2B, of Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 1.26.0 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

37(b)

M/s.V.Dhanalakshmi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.15/1A1B, & 15/3, of Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 2.17.0 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

37(c)

M/s.P.Vasanthi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.617/1 & 618, of Madukkarai Village & Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 0.81.0 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

37(d)

M/s.M.Saravanan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.509/2 of Madukkarai Village & Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 2.54.58 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

37(e)

M/s.M.Shanmugam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.509/1(part) & 15/1A2(part) of Madukkarai & Palathurai Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Qyarry covering overall extent of 3.32.5 Ha. 11.10.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Balaji Thirumana Mandapam, Chettipalayam Pirivu, Palakad Main Road, Marapalam, Madukkarai Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore (S), E-55A, SIDCO Industrial Estate, Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

38

M/s.Sivasubbu, Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.525/2(part) of Tharuvai Village, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District.

Over an extent of 0.50.58 Ha. 11.10.2023@ 10.30 AM Nainar Mahal, 1-A, Ambai main Road, Mela Karugulam, Muneerpallam P.O, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627006. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

39

M/s.D.Govindasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.669/2 and 669/3, Magaral 'B' Village, Walajabad Taluk, Kancheepuram District.

Over an Extent of 2.90.50 Hectares. 10.10.2023@ 10.30 AM M/s.Azhagan Mahal, Uthiramerur Road, Magaral Village, Walajabad Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

40 M/s.S.Hemprasath Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.170/2, 170/3, 170/4, 236/1B, 236/1C, 236/1D, 220/1A1(part), Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. Over an Extent of 4.88.0 Hectares. 05.10.2023@ 10.30 AM M/s.R.R.K Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Penayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

41

M/s.Achamapuram Sand Quarry, S.F.No.265/1(part), Achamapuram Village, Manmagalam Taluk, Karur District

Over an extent of 24.00.0 Hectares. 04.10.2023@ 12.00 PM Shri Mahalaxmi Mandapam(Thirumana Mahal), Melasakkarapalayam, Vangal, Manmangalam Taluk, Karur-639116. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, S.F.No.654 part, 655 Part, L.N.S.Village,L.G.B.Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

42

M/s.Nerur North Sand Quarry, S.F.No.2596A (part), Nerur North Village, Manmagalam Taluk, Karur District

Over an extent of 16.05.0 Hectares. 04.10.2023@ 11.00 AM Shri Mahalaxmi Mandapam(Thirumana Mahal), Melasakkarapalayam, Vangal, Manmangalam Taluk, Karur-639116. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, S.F.No.654 part, 655 Part, L.N.S.Village,L.G.B.Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

43

M/s.J.Saipreetham, S.F.No.919/1 & 919/2A(P), Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 3.33.50 Ha. 04.10.2023@ 11.00 AM M/s.Lord P.C.Arunachalandar Avudaithayammal Thirumana Mandapam, Door No.1210, Poolavurani Village, Sivakasi to Vilampatti Road(Poolavurani Bus Stop),Sivakasi Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

44 M/s.M.Meenatchi, S.F.No.16/2B, 16/3, 16/4 of Achankulam Village, Kallikudi Taluk, Madurai District. Proposed Rough Stone Quarry Patta over an Extent of 1.42.0 Ha. 04.10.2023@ 11.00 AM M/s.Pothu Vinayaga Mahal, Ulagani, Kallikudi Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

45 M/s.A.Govindarajan Rough Stone Quarry, S.F.No.569/1(part-4) Govt.Poramboke land of Nadumandalam Village, Natham Taluk, Dindigul District. Proposed Rough Stone Quarry Proposal over an extent of 1.20.0 Ha.(lease land). 04.10.2023@ 11.00 AM M/s.Samuthaya Koodam, Union Office (Op), Velampatty(Post), Dindigul Road, Natham Taluk, Dindigul District-624401 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

46

M/s.Ashok Leyland Limited, Kathivakkam Village, Tiruvottiyur Taluk, Chennai District.

Proposed Expansion of Foundry unit of M/s.Ashok Leyland Limited Production from 2790 TPM to 6125 TPM of Ferrous Castings.

29.09.2023@ 11.00 AM Annai Sivagami Nagar Samuthaya Nala Maligai, Ennore Express Road, Sivagami nagar, Ennore, Chennai-600057. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.77A, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600058.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

47 M/s.N.Obula Reddy, Rough Stone Quarry, S.F.No.265/1(part-4), Madhakondapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District. Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.46.0 Ha. 27.09.2023@ 11.00 AM M/s.Annamacharya Kalyanda mandapam, Hosur to Thally main road, Madhakondapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635114. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur - 635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

48

M/s.G.Prabakar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.843/1, 843/2, 844/1(P), 844/2(P), & 844/3 Nandanthai(North) Village, Aravakurichi Taluk, Karur District.

Over an Extent of 2.57.0 Hectares. 27.09.2023@ 11.00 AM V.K.D Marriage Hall, Ellaimedu East, V.K.D Petrol Bank Back, Elavanur(PO), Aravakurichi Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

49

M/s.N.M.Arumugabalaji, S.F.No.328(Part-III) Mellur Duraisamypuram Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.25.0 Ha. 26.09.2023@ 11.00 AM M/s.Pasumpon Devar Kalaiyarangam, Door no.32, Kasali Thenvadal Street, Seithur Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District-626121. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

50

M/s.C.Nithin Reddy Rough Stone Quarry, S.F.No.220/1(part-2), Gopanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 3.00.0 Ha. 26.09.2023@ 11.00 AM M/s.CMK Kalayana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai main road, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635 126

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

35

M/s.Kuthambakkam & Ananganallur Sand Quarry, S.F.No.1(P) & 213(P), Kuthambakkam & Ananganallur Village, Gudiyatham Taluk, Vellore District.

Proposed Kuthambakkam & Ananganallur Sand Quarry, S.F.No.1(P) & 213(P), Over an extent of 11.70.0 Ha Kuthambakkam & Ananganallur Village, Gudiyatham Taluk, Vellore District by M/s.The Eecutive Engineer, Water Resource Department, Mining and Monitoring Division, Chennai District. 25.09.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Krishna Mahal, Agaramcheri Village, Gudiyatham Taluk, Vellore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Auxilium College, Gandhi Nagar, Vellore - 632 006.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

36

M/s.PCS Industries Private Limited, S.F.No.223/1, 223/2, 224, 225/1 & 225/2 of Periyavenmani Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry. 22.09.2023@ 10.30 AM Sri Saraswathi Mahal, Maduranthagam Road, Saravambakkam Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Maraimalai Nagar, Chengalpattu District-603209.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

37

M/s.Thirupathi Blue Metal and M Sand, S.F.No.6/1, 7/2, 7/3, 7/4 in Enthoor Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry in an extent of 2.85.00 Ha 21.09.2023@ 12.00 PM M/s.A.M.S Mahal, 201/1, Main Road, Murukeri Village, Siruvadi Post, Marakkanam Taluk, Villupuram District-604 301. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

38

M/s.Thirupathi Blue Metal and M Sand, S.F.No.2/1B, 2/2, 2/3(P), 2/5, 3, 4/1 & 4/2 in Enthoor Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry in an extent of 8.00.05 Ha 21.09.2023@ 11.00 AM M/s.A.M.S Mahal, 201/1, Main Road, Murukeri Village, Siruvadi Post, Marakkanam Taluk, Villupuram District-604 301. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

39

M/s.Tamil Nadu Minerals Limited, S.F.No.331/1, Veeramangalam B Village and S.No.148(P) Mahankalikapuram Village, R.K.Pettai Taluk, Tiruvallur District-631301

Proposed Black Granite Quarry over an extent of 15.47.5 Ha at S.F.No.331 & 148(part), in Veeramangalam & Mahankalikapuram Village, R.K.Pettai, Thiruvallur District, Tamil Nadu.

Latitude:130008'31.39320"N to 13008'45.55966"N

Longitude:79025'50.43990"E to 79022'19.99560E

20.09.2023@ 11.00 AM Amman Koil Ground, Mahankalikapuram Village, R.K.Pettai Taluk, Tiruvallur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Master Plan Complex, S.F.No.1/6D & 1/5B, Perumbakkam Village, Tiruvallur-602001.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

40

M/s.Arjunan , S.F.No.16/6, 16/7, 16/9, & 16/10 in Thollamur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry Extent of 2.10.5 Ha. 20.09.2023@ 11.00 AM M/s.Dhanalakshmi Mahal, Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur Village, Vanur Taluk, Villupuram District-604304. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605 602.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

41

Common Bio-Medical Waste Treatement Facility at S.F.No.249/3, Keelakottai Group, Muthuvayal Village, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District.

Common Bio-Medical Waste Treatement Facility at S.F.No.249/3, Keelakottai Group, Muthuvayal Village, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District.

Postponed M/s.Sri Jeyamani Saraswathi Thirumana Mahal, Door No.66/1A, Bogalur Village, Near JSK HP Petrol Pump, Sathirakudi, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/1984, Jothi Nagar, Sakkarakkottai Village, Collectorate Post, Ramanathapuram-6623504.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

42

M/s.Multi Colour Granite Quarry Mining project, S.F.No.311(part), Rajakkal Village, Pernambut Taluk, Vellore District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry Mining Project at S.F.No.311(part) over an extent of 46.07.0 Ha at Rajakkal Village, Pernambut Taluk, Vellore District by M/s.Tamilnadu Minerals Limited.

13.09.2023@ 11.00 AM M/s.M.G. Mahal, Azhinijikuppam, Near Bus stop, Rajakkal Village, Pernambut Taluk, Vellore District-632 805. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp.Auxilium College, Gandhi Nagar, Vellore-632 006.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

43(a)

M/s.D.Dineshwaran Rough Stone Quarry, S.F.No.145/3A & 145/4A, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

43(b)

M/s.C.Selvaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.159/3A(P), 159/3B, 159/3C, 159/4A, 159/4B, 159/5A, 159/5B1(P), 159/5B2, 160 & 161/1, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

43(c)

M/s.M.Karuppaiya Rough Stone Quarry, S.F.No.153/7A1B2A, 153/9A2, 153/11, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

43(d)

M/s.T.Palanisamy Rough Stone Quarry, S.F.No.145/1, 144/4B, Veerapatti Village, Illuppur Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry Cluster extent of 7.80.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM A.A.R.Thirumanan Mahal Pudugai-Viralimalai Road, Kaalatipatti, Illuppur Taluk, Pudukkottai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

44

M/s.B.Karuppaiah, SF.No.1193/1, 1193/2, 1199/1B, 1199/1C, 1199/1D, 1199/1E, 1199/1F, 1199/1H, 1199/1I, 1199/1J & 1199/1K of Katchaikatti Village, Vadipatti Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 2.01.5 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM M/s.Green Park, Residency, Door No.5-1-21/4, NH-7, Court Opp Main Road, T.Vadipatti, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

45(a)

M/s.P.Ananthakumar, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.452/2, 452/3A, 452/3B & 452/4 Melathattapparai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 3.86.0 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM Sathya Mahal, 4/88, By pass road, Puthukottai, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District-628103. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

45(b)

M/s.P.Ananthammal, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.457/5, Melathattapparai Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 1.62.0 Ha.

12.09.2023@ 11.00 AM Sathya Mahal, 4/88, By pass road, Puthukottai, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District-628103. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

46

M/s.P.Deivathal Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.Nos.152/1(P), 3/2A, 2, 153/2A, 153/2C & 156/1B, Sukkampalayam & Velampalayam Villages, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No. & existing 2 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an extent of 8.33.0 Ha.

07.09.2023@ 10.00 AM M/s.Kandasamy Gounder Raajammal Kalyana Mandapam, 63 Velampalayam palladam to Mangalam Road, Tiruppur, Tamil Nadu - 641663. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur(S), 12A, Pollachi By-pass Road, Palladam-641664, Tiruppur District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

47

M/s.Marine Infrastructure Developer Pvt Ltd, Kattupalli Village, Ponneri Taluk, Tiruvallur District.

Proposed Revised Master Plan Development of Kattupalli Port.

Postponed Project Land, in SF.Nos.4/3, 4/4A, 4/4B2, 3/2C, 97/2B of Kalanji Village located in KAttupalli to Pazhaverkadu Road, Opposite to Kalanji hamlet of Kattupalli Panchayat. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88A, SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Thiruvallur District-601201

[English]

[Tamil]

[English Vol- I(A)]

[English Vol- I(B)]

[English Vol- II]

42(a)

M/s.Golden Blue Metals Pvt Ltd, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.451(p), 452(p), & 453(p) Kattalangulam Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 4.95.0 Ha.

05.09.2023@ 11.00 AM Selva Sumangali Mahal, 291, main road, Naduvaikurichi, Sayerpuram, Srivaikuntam Taluk, Thoothukudi District-628251. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

42(b)

M/s.S.Ramachandran, Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.429/1A, 429/2A, & 429/2B Kattalangulam Village, Thoothukudi Taluk, Thoothukudi District.

over an extent of 3.87.0 Ha.

05.09.2023@ 11.00 AM Selva Sumangali Mahal, 291, main road, Naduvaikurichi, Sayerpuram, Srivaikuntam Taluk, Thoothukudi District-628251. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi-628008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

43

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and 77 prepared under CRZ Notification 2019.

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and 77 prepared under CRZ Notification 2019.

31.08.2023@ 10.30 AM GDP Hall, District Collectorate, Nagapattinam. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Nagapattinam.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

44

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN 54, TN 55, TN 56, TN 57, TN 58, TN 59, TN 60 & TN 61 prepared as per CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN 54, TN 55, TN 56, TN 57, TN 58, TN 59, TN 60 & TN 61 prepared as per CRZ Notification 2019.

31.08.2023@ 11.30 AM M/s.Vasantham Thirumana Mahal, Vadakkur Amman Kovil Street, Manamelkudi North, Manamelkudi, Manamelkudi Taluk, Pudukkottai District-614620 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

31

M/s.Dahlia Granites Pvt Ltd, Multicolour Granite Quarry located at S.F.No.417/22, 454/2, 417/5, 417/7(P), K.Pitchampatti Village, Karur Taluk, Karur District.

Over an extent of 2.65.0 Hectares.

31.08.2023@ 11.00 AM Lakshmi Mahal, S.F.No.305, Karur-Dindugul main road, Velliyanai North, Karur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivithirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

32

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 77 to 82 and 84 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 77 to 82 and 84 prepared under CRZ Notification 2019

30.08.2023@ 10.30 AM M/s.Vaazhga Valamudan Tirumana Arangam, Main Road, Erukatanchery Village, Tharangampadi Taluk, Mayiladuthurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Msster Plan Complex, Nagapattinam.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

33

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-61 to TN-64 & TN-69) with respect to Thanjavur District.

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-61 to TN-64 & TN-69) with respect to Thanjavur District.

29.08.2023@ 11.00 AM M/s.Vinoth Priya Party Hall, Mallipattinam, Chinnamanai Bus Stop, Chinnamanai Village, Pattukottai Taluk, Thanjavur District-614723 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.23, SIDCO Industrial Estate, Opp.To Uzhavar Chanthai, Nanjikottai Road, Thanjavur-613 006.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

34

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN27, TN28, TN29, TN30, TN31, TN32, TN33, TN34, TN35, TN36, TN37, TN38, TN39, TN40, TN41, TN42, TN43, TN44, TN45, TN46, TN47, TN48, TN49, TN50, TN51, TN52, TN53, TN54, TN55, TN56 under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN27, TN28, TN29, TN30, TN31, TN32, TN33, TN34, TN35, TN36, TN37, TN38, TN39, TN40, TN41, TN42, TN43, TN44, TN45, TN46, TN47, TN48, TN49, TN50, TN51, TN52, TN53, TN54, TN55, TN56under CRZ Notification 2019

29.08.2023@ 10.30 AM District Collectorate GDP Hall, Ramanathapuram The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 1/1984, Jothi Nagar, Sakkarakottai Village, Collectorate Post, Ramanathapuram-623 504

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

35

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-1, TN-2, TN-3, TN-4, TN-5, TN-6, TN-7, TN-10 & TN-11 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-1, TN-2, TN-3, TN-4, TN-5, TN-6, TN-7, TN-10 & TN-11 prepared under CRZ Notification 2019

26.08.2023@ 10.00 AM M/s.S.S.Auditorium, Palli Street, Colachel, Kanniyakumari District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.318/46A,, Water Tank Road, Nagercoil-629001.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

36

Draft Coastal Zone Management Plan and Landuse map in both Tamil & English prepared and updated under CRZ Notification 2019(Map/Sheet Nos. 12 to 28, 32)with respect to Thoothukudi District.

Draft Coastal Zone Management Plan and Landuse map in both Tamil & English prepared and updated under CRZ Notification 2019(Map/Sheet Nos. 12 to 28, 32)with respect to Thoothukudi District.

25.08.2023@ 11.00 AM Muthu Arangam, District Collectorate, Thoothukudi. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No. C7 & C9, SIPCOT Industrial Complex, Meelavittan, Thoothukudi - 628 008.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

37

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 64, 65, 66, 69, 70 and 71 prepared under CRZ Notification 2019.

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 64, 65, 66, 69, 70 and 71 prepared under CRZ Notification 2019.

25.08.2023@ 10.30 AM M/s. Royal Mahal, Alangudi Road, Muthupettai Town, Thiruvarur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Nagapattinam.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

38

M/s.Sri Ganeshmurugan Blue Metals Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.293/1(part), 293/3(part),294/2B & 295/1(part), Karurdaiyampalayam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

Over an extent of 4.36.5 Hectares.

25.08.2023@ 11.00 AM Bharani Mahal, Door No.5/130 Near Balamalai, Pavithram Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivithirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

39

M/s.P.Thirugnanasambantham, S.F.No.92/3F, 92/3G, 92/3I2, 92/3I3, 92/3J, 92/3K1, 92/3K2, 92/3K3, 92/3K4, 92/3L, 92/3M, 92/3N, 92/3O2, 92/3P, 92/3Q, 92/3R, 92/3S, 92/3T, 92/3U1, 92/3U2, 92/3U3,& 92/3V of Ponnamangalam Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 4.70.0 Ha.

24.08.2023@ 11.00 AM M/s.Pa.Deiva Thevar-Pavunthaiammal Thirumana Mahal, Vagaikulam Road, Mela Urappanur, Thirumangalam Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

40

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers under CRZ Notification 2019

24.08.2023@ 11.30 AM M/s.S.N.R. Tirumana Mandapam, ECR Main Road, Keezhputhupattu Village, Marakkanam Taluk, Villupuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

41

Draft Coastal Zone Management Plans and Land use Map prepared and updated under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-81 to TN-90) with respect to Cuddalore District.

Draft Coastal Zone Management Plans and Land use Map prepared and updated under CRZ Notification 2019 (Map/Sheet Nos.TN-81 to TN-90) with respect to Cuddalore District.

23.08.2023@ 11.00 AM Grievance Day Petition Hall, Ground Floor, New Collectorate Building, Collectorate, Manjakuppam, Cuddalore-607001 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.A3, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Cuddalore-607005

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

42

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-7, TN-8, TN-9, TN-12 & TN-13 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers TN-7, TN-8, TN-9, TN-12 & TN-13 prepared under CRZ Notification 2019

23.08.2023@ 10.30 AM O/o.Assistant Director, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Radhapuram, Tirunelveli District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627 010

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

43

M/s.State Industrial Promotion Corporation of Tamil Nadu, Industrial Park at Manallur & Soorapoondi Villages, Gummidipoondi Taluk, Thiruvallur District.

Proposed Industrial Park in Manallur and Soorapoondi Villages over an area of 279.995 Hectares.

22.08.2023@ 11.00 AM K.V.C.Mahal, Sathyavedu Road, Madharpakkam Village, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District-601201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88(a), SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Tiruvallur-601201.

[English]

[Tamil]

[English]

44

M/s.R.P.P. Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.46 of Kuttapalayam Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Proposed quarrying of Rough Stone & Gravel in an extent of 4.97.0 Hectares

22.08.2023@ 10.00 AM M/s.Santhosh Mahal, Palayakottai, Nathakadaiyur, Kangeyam Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road, Tiruppur-641 601.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

45

M/s.P.Kandavelu, S.F.No.28/1, 29/1, 29/2, 30/1A1, 30/1A2, 30/1B, 30/1C1, 30/1C2, 30/2A, 30/2B, 30/3D, 31/1A, 31/1B, 31/2A, 47/10C, 48/4A, 48/4B & 48/4C, of Chettipillayarnatham Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 4.98.0 Ha.

22.08.2023@ 11.00 AM M/s.Vaigai Mahal, No.15/1/1, Virudhunagar Road, Melakottai Vilakku, Thirumangalam Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

46

M/s.P.Shanmugam, S.F.No.51/1A, 51/1B, 51/3A,51/3B1, 51/3B2, 51/3B3, 51/3C,51/4A1,51/4A2, 51/4B1, 51/4B2, 51/5A, 74/1A1, 74/1A2, 74/1A3,74/1A4, 74/1A5, 74/2, 75/4B, 75/5, 75/6, 75/8A, 75/8B, 75/9, 75/10A, 75/10B, 75/11, 75/12, 75/13A & 75/13B of Chettipillayarnatham Village, Thirumangalam Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry lease over an extent of 4.68.5 Ha.

22.08.2023@ 10.30 AM M/s.Vaigai Mahal, No.15/1/1, Virudhunagar Road, Melakottai Vilakku, Thirumangalam Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

47

M/s.S.Raghu Rough Stone Quarry, S.F.No.381/1 (Part-1), Gopanapalli Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 1.30.0 Ha.

22.08.2023@ 11.00 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai Main Road, Hosur- 635 109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

48(a)

M/s.N.Narayanan Rough Stone Quarry, S.F.No.940/1(Part 2), Thiyaranadurgam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an Extent of 4.24.5 Ha

18.08.2023@ 11.00 AM M/s. Kala Mahal Kelamangalam - Hosur Road, Kelamangalam Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635 113 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

48(b)

M/s.T.Kesava Moorthy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.940/1(Part 1), Thiyaranadurgam Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry lease over an Extent of 4.02.0 Ha

18.08.2023@ 11.00 AM M/s. Kala Mahal Kelamangalam - Hosur Road, Kelamangalam Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635 113 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

49

M/s.N.Venkatesan, S.F.No.168(Part-1), Vada Alapirandan Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 01.00 PM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

70

M/s.J.K.Srinivasan , S.F.No.211/2B, 211/3B, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, & 211/9, Vada Alapirandan Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 12.00 PM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

71

M/s.K.Sudhakaran , S.F.No.7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, and 214/5, Vada Alapirandan Village, Cheyyar Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

72

M/s.R.Kathirvelu , S.F.No.58/1A, 58/1B, 58/2A, 58/2B, 58/3, 58/6, 58/7, 58/8A, 58/8B, 59/2A, 61/1B, 61/2A, 61/2B, 61/3, 61/4A, 61/5A, & 61/6, Kaganam Village, Vembakkam Taluk, Tiruvannamalai District.

Rough Stone & Gravel Quarry in a cluster

18.08.2023@ 10.00 AM M/s.Sri Lakshmi Mahal, main road, Opp to Tahsildar office, Vembakkam Village and Taluk, Tiruvannamalai District-604 410 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Vengikkal, Thiruvannamalai-606 604

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

73

M/s.M.Mohamed Ismail Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.467/2,3,477/3,4,5 & 468/1, A.P.NAdanur Village, AlangulamTaluk, Tenkasi District.

Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 4.38.0 Ha.

18.08.2023@ 11.00 AM Town Panchayat Samuthaya Nalakudam, 22F, main road, Alwarkurichi, Alwarkurichi Town Panchayat, Tenkasi Taluk, Teskasi District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

74

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 95, 97 to 105 prepared under CRZ Notification 2019

Draft Coastal Zone Management Plan and Land use Map/Sheet Numbers 95, 97 to 105 prepared under CRZ Notification 2019

Postponed Kovalam Beach, Thiruporur Taluk, Chengalpattu District-603 112 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Next to Municipal Office, Maraimalai Nagar.

[English]

[Tamil]

[CZMP & LU Map English]

[CZMP & LU Map Tamil]

75

M/s.V.Chandran, S.F.No.480/1A, 1B, 2, 3, 484/3, 490/1A, 3A, 3B, 3C, 4D, Pakkam Village, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry to be located in an extent of 3.76.0 Ha.

17.08.2023@ 10.30 AM M/s.JMJ Marina Palace, GST Road, Silavattam, Near, Hotel Manoj Bhavan, Maduranthagam Taluk, Chengalpattu District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Maraimalai Adigalar Street, Next to Municipal Office, Maraimalai Nagar.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

76

M/s.Globle Enterprises, S.F.No.6/4A, Hanumanthapuram Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 1.44.5 Ha.

17.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Chowdeshwari Convention Hall, Anchetty main road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635 107 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635 126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

77

M/s.K.Arumugasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.3, Surandai Part-I Village, V.K.Pudur Taluk, Tenkasi District.

Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.45.5 Ha.

16.08.2023@ 11.00 AM Senai Thalaivar Thirumana Mandapam, Opposite To Azhagu Parvathi Amman Temple, Surandai, V.K.Pudur Taluk, Tenkasi District-627 859 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

78

M/s.Tamil Nadu Minerals Limited, S.F.No.1456 & 1458 of Sivanmalai Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Proposed Colour Granite Rough Quarry over an extent of 17.09.0 Ha.

16.08.2023@ 11.00 AM M/s.Velavan Mahal, Girivala pathai, Sivanmalai, Kangeyam Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road, Tiruppur-641601

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

79

M/s.R.R.Senthilkumar Raju , S.F.No.52/8B2, 52/8B3, 53/10, 53/11, 53/12, 53/5B, 53/6,53/7, 53/8, 53/9, 54/1B2,& 54/!C Sundakottai Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 3.56.0 Ha.

10.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sathya Mahal, 1/117A, Aruppukotttai-Sayalgudi main road, M.Reddiapatti-626118, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

80(a)

M/s.K.Sundararaj Rough Stone & Gravel Quarry, 393/1A(P), Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

80(b)

M/s.Sri Blue Metals Rough Stone & Gravel Quarry, 343, 344/1(P), Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

80(c)

M/s.R.Raju Rough Stone & Gravel Quarry, 391, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

80(d)

M/s.R.K.Palanisamy Rough Stone & Gravel Quarry, 340(P), 341/3(P), Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed 4 No's of Rough Stone Gravel Quarries cluster over an extent of 12.63.55 Ha.

03.08.2023@ 11.00 AM Community Hall, Mongampalayam, Belladhi Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

81

M/s.SRA Granites, S.F.No.61/3, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 2.07.5 Ha Patta land.

02.08.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Chowdeswari Convention Hall, Anchetty main road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

82(a)

M/s.A.Nandakumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.78/1(part), 419, 420, Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 3.46.00 Ha.

01.08.2023@ 11.00 AM Durai's Mahal, Kannarpalayam Road, Sikkarampalayam Village, Karamadai, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

82(b)

M/s.P.Chandramohan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.428/2,429/1 & 429/2 Chikkarampalayam Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 1.81.5 Ha.

01.08.2023@ 12.30 PM Durai's Mahal, Kannarpalayam Road, Sikkarampalayam Village, Karamadai, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

83

M/s.Sri Rajalakshmi Samappa Building Materials Company Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.1120/2 & 1121/2 Bilichi Village, Coimbatore North Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough Stone & Gravel Quarry over an extent of 2.60.5 Ha.

01.08.2023@ 03.00 PM Raj Mahal, 4/283, Mettupalayam Road, Mathampalayam, Bilichi Village, Coimbatore North Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore North, No.5, Ramasamy Nagar, Kavundapalayam, Coimbatore-641030.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

[Annexure]

84

M/s.R.V Enterprises, S.F.No.232/2(part) Mugalur Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.40.0 Ha.

24.07.2023@ 10.30 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai MAin Road, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

85

M/s.SSV Blue Metals, S.F.No.603/1(part) Panchakshipuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.50.0 Ha.

24.07.2023@ 11.30 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai MAin Road, Hosur-635109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

86

M/s.Tamilnadu Minerals Limited, S.F.No.155/2, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Black Granite Quarry lease over an extent of 14.53.0 Ha.

28.07.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Mallikaarjuna Swamy Bramaramba Devi Samskruthika Bhavana, Mallikaarjuna Durugam, Kundukottai Post, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

87

M/s.Sri Vari Infrastructure, S.F.No.637(p) and 4(p) Thuppuganapalli & Agaram AgraharamVillage, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.95.0 Ha.

26.07.2023@ 12.00 PM M/s.SAS Mahal, Keel theru Berigai Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

88

M/s.Sumukha Blue Metals & Blocks LLP, S.F.No.420(part-3) Thuppuganapalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.60.0 Ha.

26.07.2023@ 11.00 AM M/s.SAS Mahal, Keel theru Berigai Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635117 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

88

M/s.P.Sasikumar Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No,442(part) of Keeranur Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District.

Proposed quarring of Rough Stone & Gravel in an extent of 2.00.0 Hectares.

21.07.2023@ 11.00 AM M/s.Sri Kumaran Mahal, Keeranur Village, Kangeyam Taluk, Tiruppur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur North, II Floor, Kumaran Commercial Complex, Kumaran Road, Tiruppur-641 601

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

89

M/s.Dalmia Cement(Bharat)Ltd, Kallakudi & Kovandakurichi Limestone mines(ML-1) located at S.F.No.39/8, 40, 41/1, 47/1, 47/3, 47/11, 49, 50, 51, 52 etc., of Kallakudi Village, S.F.No.54/1, 54/2, 55, 56, 57, 60, 75, 81/1B etc., of Kovandankurichi Village and S.F.No.32 of Venkatachalpuram Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District.

Proposed production enhancement from 2.00 MTPA to 6.97 MTPA (ROM) in the existing Limestone Mines over an Extent of 166.005 Hectares under GO.No.76 dated 26/7/2018.

19.07.2023@ 11.00 AM Selvi Mahal, Door No.90, Sri Lakshmi Nagar, Trichy-Ariyalur Bypass road, Opposite to Old Samathuvapuram, Kallakudi Village, Lalgudi Taluk, Tiruchirapalli District-621652. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.25, SIDCO Industrial Estate, Thuvakudy, Trichy-15.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

90

M/s.Black Granite Mining Project, S.F.No.1193/1(part-5 & part-16), Kodakkal Village, Sholinghur Taluk, Ranipet District.

Proposed Black Granite Quarry of 11027 Cubic Meter production capacity for five years from the excavation of 110265 Cubic meter (Total Quantity)over an extent of 20.95.5 Hectares at Kodakkal Village, Sholinghur Taluk, Ranipet District by M/s. Tamilnadu Minerals Ltd.

18.07.2023@ 11.00 AM M/s.M.Arumuga Chettiyar Salammal Thirumana Mandapam, Walajaha Road, Kodaikkal Mottur, Sholinghur, Ranipet. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Auxilium College Road, Opp. Aux.College, Gandhi Nagar, Vellore-632006

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

91

M/s.Tamil Nadu Minerals Ltd(A Govt.of Tamil Nadu Undertaking) in an extent of 10.44.0 Ha, at S.F.No.58/1 in Pothuvai Village and in an extent of 29.69.5 Ha of patta land at S.F.No.135/1 in Pazhavalam Village, Gingee Taluk, Villupuram District.

Proposed Granite Quarry & Quartzo-Fedspathic Gnesiss Quarry.

13.07.2023@ 11.00 AM M/s.Arasi Mahal, Villupuram-Thiruvannamalai Road, Malavanthangal 'X' Road, Malavanthangal Village, Gingee Taluk, Villupuram District-605701. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master Plan Complex, Villupuram-605602.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

92

M/s.M.K.Kungumarajh Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.182/2(P), Thirukooranam Village, Gujiliamparai Taluk, Dindigul District.

Rough Stone & Gravel Quarry proposal over an extent of 3.00.0 Ha(patta land).

13.07.2023@ 11.00 AM M/s.Samuthaya Koodam, Thulukkamparai, Thirukooranam Village, Gujiliamparai Taluk, Dindigul District - 624703 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Collector Office Campus, Dindigul-624004.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

93

M/s.Tamil Nadu Minerals Limited, Black Granite & Granitic Gnesis Quarry at S.F.No 287, Panchapalli Village and S.F.No.19, Nammandahalli Village, Palacode Taluk, Dharmapuri District.

Black Granite & Granitic Gnesis Quarry.

11.07.2023@ 11.00 AM Government Higher Secondary School, Panchapalli, Palacode Taluk, Dharmapuri District-636 812. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Adhiyamankottai-Hosurbye pass Road, A.Reddihalli Village, Dharmapuri Taluk, Dharmapuri District-636809.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

94

M/s.B.Venkatakrishnan, S.F.No70/2, 70/3, 70/4, 70/5A & 71/3 inKondalangkuppam Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Red Earth Quarry extent of 1.53.5 Ha of patta land.

04.07.2023@ 12.30 PM M/s.Dhanalakshmi Mahal Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur, Vannur Taluk, Villupuram District-604304. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master plan complex, Villupuram-605602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

95

M/s.K.Gnanasekaran S.F.No.29/2, 29/3, 30/4, 30/9, 30/12 & 30/13 in Thollamur Village, Vanur Taluk, Villupuram District.

Proposed Rough Stone & Earth Quarry extent of 2.33.5 Ha of patta land.

04.07.2023@ 11.00 AM M/s.Dhanalakshmi Mahal Perumbakkam Bus Stop, Pondy-Mailam Road, Karasanur, Vannur Taluk, Villupuram District-604304. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, District Collectorate Master plan complex, Villupuram-605602

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

96

M/s.A.Kumar Rough Stone Quarry, S.F.No.88/1(part-3) B.S.Thimmasandram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 4.50.0 Ha.

28.06.2023@ 03.30 PM M/s.HMS Mahal, 4/1332, Berikai checkpost, Shoolagiri road, Bergai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

97

M/s.S.Mahesh Kumar Rough Stone Quarry, S.F.No.72(part) & 87/1(part), Doripalli Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 1.60.0 Ha.

28.06.2023@ 12.30 PM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

98

M/s.S.R.Enterprises Rough Stone Quarry, S.F.No.86(part-3), Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 2.00.00 Ha.

28.06.2023@ 11.30 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

99

M/s.A.Brian Balachander Rough Stone Quarry, S.F.No.86(part-1)in Venkatesapuram Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over extent of 2.50.00 Ha.

28.06.2023@ 10.30 AM M/s.P.V.R-L.M.R Kalyana Mandapam, No.344/1, 344/2, Berikai Village, Theertham Road, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District-635105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

100

M/s.S.Ravi Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.425/6, 425/7 & 425/8 of Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry extent of 1.53.5 Ha.

06.07.2023@ 11.00 AM Magalir Suya Uthavikkuzhu Building, Pillaipatti, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District-622412 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.01,SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

101

M/s.SAIL Refractory Company Limited, S.F.No.3/1 (part), 6/2A of Mallamooppampatti, Salem West Taluk, Salem District, S.F.No.123/2(P), 124(P), 125(P), 135(P), 136(P), 137(P),145(P) of Thathaiyangarpatti Village, Omalur Taluk, Salem District, S.F.No. 54/3, 56/2(P), 65(P) of Moongilpadi Village, Omalur Taluk, Salem District, S.F.No. 214(P), 207/3(P), 207/2(P), 198/3(P), 132/1(P) of Karuppur Village, Omalur Taluk, Salem District, S.F.No. 90(P) of Vellakkalpatty Village, Omalur Taluk, Salem District.

Proposed Magnesite and Dunite Quarry lease over an extent of 622.69 Hectares.

04.07.2023@ 11.00 AM M/s. Rajam Thirumana Mandapam, Indhira Nagar, Near Rajam Hospital, Karuppur, Omalur Taluk, Salem District-636012. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.1/276, Meyyanur Road, Salem.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

102(a)

M/s.N.Kanniyappan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.277/1A, 277/1B, 277/1C, 277/1D, 277/1E, 277/1, 277/2 & 280/2, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 3.11.50 Hectares.

23.06.2023@ 11.30 AM to 12.30 PM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

102(b)

M/s.S.Rajendiran Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.275/1B, 275/2A, 238/1A, 238/1B, 238/1C, 238/1D, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 3.35.5 Hectares.

23.06.2023@ 11.30 AM to 12.30 PM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

103

M/s.N.Kanniyappan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.319/1, 319/2, 319/3, 319/4 Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 1.62.0 Hectares.

23.06.2023@ 12.30 PM to 1.30 PM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

104(a)

M/s.M.Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.320/1A, 1B, 2, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 1.98.0 Hectares.

23.06.2023@ 10.30 AM to 11.30 AM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

104(b)

M/s.M.Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.323/1B, 2B, 2C, 3, 4, 5B,5C, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 2.13 Hectares.

23.06.2023@ 10.30 AM to 11.30 AM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

104(c)

M/s.M.Ganesan Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.324/1A, 1B1,1B2,2A, 2B,2C1,2C2, 8A, 9A, 9B2, Sirudhamur Village, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District.

over an extent of 2.40.0 Hectares.

23.06.2023@ 10.30 AM to 11.30 AM M/s.R.R.K.Mahal, No.167, Thirumukkudal, Thirumukkudal-Pinayur Road, Uthiramerur Taluk, Kancheepuram District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.CP-5B, SIPCOT, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District-602105

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

105

M/s.Navamani Mines Private Limited(Rough Stone & Gravel Quarry) S.F.No.15/1 & 15/2, Sivayam(North) Village, Krishnarayapuram Taluk, Karur District.

over an extent of 2.80.5 Hectares.

21.06.2023@ 11.00 AM Kannan Mahal, No.53, Vaigainallur Street, Kulithalai Post, Kulithalai-639104. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(a)

M/s.K.Nallasamy Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.226/1(part), Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 2.89.0 Hectares.

14.06.2023@ 10.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(b)

M/s.V.Kavitha Rough Stone Quarry, S.F.No.75/1A,75/1B & 75/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 1.88.0 Hectares.

14.06.2023@ 11.00 AM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(c)

M/s.K.Rani Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.545/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 0.84.5 Hectares.

14.06.2023@ 12.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

106(d)

M/s.S.Sadhasivam Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.211/1 & 211/2, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District.

over an extent of 1.54.0 Hectares.

14.06.2023@ 1.00 PM Murugan Thirumana Mandapam, No.198/1, Athipalayam Road, Kuppam Village, Pugalur Taluk, Karur District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, L.G.B Nagar, Arivuthirukkovil Road, Karur-639002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

107

M/s.G.Karuppanan, S.F.No.471/1 of Chockkalingapuram Village, Melur Taluk, Madurai District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.70.0 Ha

14.06.2023@ 11.00 AM M/s.MNP Thirumana Mahal, Trichy main road, Pattamangalampatti Vizhakku, Karungalakudi, Melur Taluk, Madurai District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Kappalur, Madurai-625008.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

108

M/s.S.Marimuthu at S.F.No.10/12,11/2A,11/2C,11/2D,
11/2E,11/2F,11/2G(P),11/2H(P),11/2I(P),11/2J2B & 15/2B1, Kottaiyur Village, Virudhunagar Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 4.24.0 Ha

13.06.2023@ 11.00 AM M/s.VOC Kalyana mahal, Avudayapuram Village, Virudhunagar Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

111

M/s.Om Shri Vari Stones Pvt Ltd, S.F.Nos.11/2A, 12/1A & 12/1B(Part) in Thiruvengaivasal Village & S.F.Nos.236/1A, 236/1B, 236/1C, 236/1D, 236/1E, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/9, 136/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 19/3, 235/9B, & 235/11 of Panampatti Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Proposed Rough Stone Quarry extent of 4.90.5 Ha

08.06.2023@ 11.30 AM Madha Makkal Mandram, Panampatti Village, Mathiyanallur Post, Illuppur Taluk, Pudukkottai District-622101 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

112

M/s.Om Shri Vari Stones Pvt Ltd, S.F.Nos.20/1, 20/2, 270/2, 270/3 ,270/4, 257/9, 257/8A, & 257/10A of Panampatti Village, Illuppur Taluk, Pudukottai District.

Proposed Rough Stone Quarry extent of 4.77.0 Ha

08.06.2023@ 10.30 AM Madha Makkal Mandram, Panampatti Village, Mathiyanallur Post, Illuppur Taluk, Pudukkottai District-622101 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

113

M/s.K.Sugan at S.F.No.902/1 & 903/1, Nathikudi Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Proposed Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.29.0 Ha

06.06.2023@ 11.00 AM M/s Lord P.C.Arunachalandar Avudaithayammal Thirumana Mandapam, Door No.1210, Poolavurani Village, Sivakasi to Vilampatti Road(Poolavurani Bus Stop), Sivakasi Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

114

M/s.C.Rengaraj Rough Stone Quarry, S.F.No.217/3A, 217/20,217/21, 217/22 & 217/24, Sathiyamangalam Village, Kulathur Taluk, Pudukkottai District.

Propose Rough Stone Quarry extent of 1.34.0 Ha

30.05.2023@ 11.00 AM M/s.K.V.Mahal(Opposite to Sudharsan Engineering College), Sathiyamangalam Village, Kulathur Taluk, Pudukkottai District-622501. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board,No.01, SIPCOT Industrial Complex, SIPCOT Post, Pudukkottai-622002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

115

M/s.Dalmia Cement (Bharat) Limited S.F.No.455/1,456/2 & 456/3 in Khairulabad Village, Ariyalur Taluk, Ariyalur District

Limestone Mine over an extent of 2.25.0 Ha

23.05.2023@ 11.00 AM M/s.Lalkudiyar Thirumana Mandapam Ariyalur Main Road, Kallankurichi Village, Ariyalur Taluk,Ariyalur District The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy main road,Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk,Ariyalur District-621707.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

116

M/s.Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster-A S.F.Nos.89/4B(P),92/2,114/1B,1C,114/1A, 115/1B, 115/2, 112(P), 113/4B(P),115/1A, 103/2C, 114/2C, 2D, 2E1, 2E2,2F, 2G1, 158/21, 103/3A1A(Part), 3A2, 3BI, 103/3B2, 113/6, 158/2H, 154/2C& 158/2K, 154/2B, 158/2J, 102/I, 117/3(P), 4(P), 9A, 10A, 10B(P), 11A, 11B(P), 12(P), 91/1A(P), 139/1, 140/2B, 122/1A, 116/3B(P),116/3A2(P), 118/1, 124/1 & 124/2, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 4 No. & existing 16 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 35.78.28 Ha.

18.05.2023@ 10.00 AM The Collectorate, Palladam Road, Tiruppur District-641604
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur South, 12A, Pollachi By-pass Road,Palladam-641664

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

117

M/s.S.Kasirajan,
S.F.No.530/3A, 531/1A, 532, 533/1,
568/5A (P) and 569/3A, Tharuvai Village,
Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District.

Rough Stone, Jelly and Gravel Quarry over an extent of 4.97.0 Ha.

15.05.2023@ 11.00 AM Alagu Mahal A/C, NH-7, Tirunelveli-Nagercoil Highways, Near Sengulam Railway station, Sengulam Village, Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District-627152. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.30/2, SIDCO Industrial Estate, Pettai, Tirunelveli-627010.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

118

M/s.CHEMPLAST SANMAR Ltd, SF.No.5,7/1,2,3A,3B,8/1,2A,2B,9/1,
2,3,10/1,2,3A,3B,4,12/1A,1B,13/1,14/1A,2A,
Suligunta Village, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District - 635105

Proposed to carry out the expansion activities in production of
1) synthetic organic chemicals & pesticide specific intermediates from 1601.4 MT/Annum to 20031.4 MT/Annum

12.05.2023@ 10.30 AM

HMS Mahal, 4/1332, Berigai checkpost, Shoolagiri road, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District Pin code -635105.

The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

119

M/s.AVS Tech Building Solutions, S.F.No.315/1(Part), 334/1A(Part), 334/1B(Part), Dharavendiram Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.35.85 Ha.

10.05.2023@ 10.30 AM M/s.Shree Vari Kalyana Mantapa Thally Village, Thally - Hosur Road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District-635118. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-635126. Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

120

M/s.Danblock Brakes India Pvt Ltd, S.No.270 Part, 256 part Pappankuppam Village, Gummidipoondi Taluk, Tiruvallur District.

Proposed Expansion for increasing the production of grey and ductile iron castings.

09.05.2023@ 11.00 AM Jayakumari Hall Hotel JFN Paradise No.87/A/1, GNT Road, Pethikuppam Gate, Gummidipoondi Taluk, Thiruvallur District - 601201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.88(A), SIPCOT Industrial Complex, Gummidipoondi, Thiruvallur District-601201.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

121

M/s.J.Vijayakumar Rough Stone Quarry,
S.F.No.220/1 (Part-4) Gopanapalli Village,
Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.00.0 Ha

04.05.2023@ 12.00 PM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai Main Road, Hosur-635 109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

122

M/s.S.M.Harish Rough Stone Quarry,
S.F.No.755 (Part) Panchakshipuram Village,
Hosur Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.00.0 Ha

04.05.2023@ 10.30 AM M/s.CMK Kalyana Mandapam, Nagondapalli, Denkanikottai Main Road, Hosur-635 109. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

82

M/s.B.Elavarasan Rough Stone Quarry,
S.F.No.86 (Part 5) Venkatesapuram Village,
Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 4.20.0 Ha

03.05.2023@ 10.30 AM M/s. PVR & LMR Kalyana Mandapam, Theirtham Main Road, Near Govt High School, Berigai, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District.Pin-635 105. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

83

M/s.P.Venkata Reddy Rough Stone Quarry, S.F.No.1267/2, 1268/2, 1268/3,
Kammandoddi Village, Shoolagiri Taluk,
Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.38.5 Ha (Patta land).

02.05.2023@ 11.30 AM M/s. Mani Mahal, Uddanapalli Road, Near Police Station, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District, Pin code - 635 117. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

84

M/s.P.Venkata Reddy Rough Stone Quarry, S.F.No.616/3(part 2),
Kammandoddi Village, Shoolagiri Taluk,
Krishnagiri District.

Proposed Rough Stone Quarry lease over an extent of 2.75.0 Ha.

02.05.2023@ 10.30 AM M/s. Mani Mahal, Uddanapalli Road, Near Police Station, Shoolagiri Taluk, Krishnagiri District, Pin code - 635 117. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor, SIPCOT Industrial Complex, Phase-I, Hosur-636126 Krishnagiri District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

85

M/s.M.Baskaran, S.F.No.4/3A,4/4B,7/4A & 7/4B in Padalur(East) Village, Alathur Taluk,Perambalur District.

Proposed Rough stone Quarry lease over an extent of 2.13.0 Ha.

27.04.2023@ 11.00 AM M/s.Raaj Mahal, Trichy-Chennai National Highway, Near by Weekly Market, Padalur Village, Alathur Taluk,Perambalur District.621109 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.4/326, Trichy main road, Near by RTO Office, Keelapalur, Keelapalur Post, Ariyalur Taluk, Ariyalur District-621707

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

86

M/s.M.Shanmugam Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.410/1A,1B of Mooduthurai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District.

Proposed Rough stone & Gravel Quarry over an extent of 1.43.5 Ha.

25.04.2023@ 11.00 AM Community Hall, Neelampalayam, Pudukuttai, Mooduthurai Village, Mettupalayam Taluk, Coimbatore District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore(N), No.5, Ramasamy Nagar, Kavundampalayam, Coimbatore-641030

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

87

M/s.G.Kaniraj Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.202/1A2, Appanaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District.

Fresh quarrying proposal in over an extent of 1.21.50 Ha.

25.04.2023@ 11.00 AM M/s.Perunthalaivar Ku.Kamarajar Thirumana mahal, Door.No.4/297, Melanmarainadu Village, Vembakottai Taluk, Virudhunagar District. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

88

M/s.Ichipatti Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster. S.F.Nos.Nos. 197/1, 197/2, 197/10,197/11, 201/2, 203/2, 204/3, 206/2, 203/4(P) & 207/1A(P), Ichipatti Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No, & existing 4 Nos. of Rough Stone and Gravel Quarriesover an Extent of 7.06.95 Ha.

27.4.2023@ 11.30 AM The Collectorate, Palladam Road, Tiruppur District-641604
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur South, 12A, Pollachi By-pass Road,Palladam-641664

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

89

M/s.Kodangipalayam Rough Stone & Gravel Quarry-Cluster-C S.F. Nos. 316/4, 315/2D, 312/3, 313/1, 313/2(P), 314/2(P), 304/1, 308/3, 314/1A(P), 1(B), 324/2B, 324/2C, 324/2A, 311/2(P), 315/2A361 & 320/2B2, Kodangipalayam Village, Palladam Taluk, Tiruppur District.

Proposed 1 No (Nearby Quarry included in cluster area but not included in public hearing) & existing 6 Nos, of Rough Stone and Gravel Quarries over an Extent of 15.85,89 Ha.

27.4.2023@ 10.00 AM The Collectorate, Palladam Road, Tiruppur District-641604
The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Tiruppur South, 12A, Pollachi By-pass Road,Palladam-641664

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[Download]

90

M/s.Ran India Steels (P) Ltd., Unit-II, S.F.No.254/1A1,254/2A1A,255/4B,255/5A,
255/5B,255/6A1 & 255/6A2, Nallur Village,
Paramathi Velur Taluk, Namakkal District.

Proposed Expansion of existing facility for production of MS Ingot from 3000 T/M to 43000 T/M.

20.04.2023@ 11.00 AM Sri Arulmigu Annamaar Swamy Thirukovil Mandapam, Maniyanoor, Paramathi-Velur Taluk, Namakkal-637201. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, 298A, Salem Main Road, Thiruvalluvar Nagar, Kumarapalayam, Namakkal District.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

91

M/s.K.Vazhaithotta Gounder Rough Stone & Gravel Quarry, S.F.No.80/2B(P) & 81/2(P) of Karunchamigounderpalayam Village, Madukkarai Taluk, Coimbatore District.

Proposed quaryying of 2.48.0 Hectares of Rough Stone & Gravel.

19.04.2023@ 11.00 AM M/s.V.R.V. Kalyana Mandapam, Velanthavalm Road, Othakkalmandapam Via, Nachipalayam, Coimbatore-641032. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South Plot No-E55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

92

M/s.S.A. Ganesan Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.76.5 Ha at S.F. Nos: 260/1A1, 260/1B1, 260/1C1 & 260/1D1, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
M/s.S.Maheshwari Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 1.61.5 Ha at S.F. Nos: 344/4, 344/6A & 344/6B1 , Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries (2 Nos.) covering overall extent of 24.39.35 Ha

18.04.2023@ 12.30 PM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Kattidam, Pachapalayam Panchayat, Periyaquili, Sulantanpet Panchayat Union Coimbatore-641201 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South Plot No-E55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

93

M/s.K.Raam Mohan Rough Stone & Gravel Quarry, Over an extent of 3.10.0 Ha, S.F.Nos.337/4A and 337/4B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
M/s.R.K.Prabhu Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.09.5 Ha at SF.No.46/1 & 47 Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.
M/s.E.Ananthakumar Rough Stone and Gravel Quarry over an extent of 2.66.0 Ha at S.F.No.245/2A(part),246/1A(part),246/2, 248/2B and 248/5B, Pachapalayam Village, Sulur Taluk, Coimbatore District.

Proposed Cluster Rough Stone and Gravel Quarries(3 No.s) Covering overal extent of 11.87.0 Ha.

18.04.2023@ 10.30 AM M/s.Suya Uthavi Kulu Kootamaippu Kattidam, Pachapalayam Panchayat, Periyaquili, Sulantanpet Panchayat Union Coimbatore-641201 The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Coimbatore South Plot No-E55A, SIDCO Industrial Estate Pollachi Main Road, Kurichi, Coimbatore-641021

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

94

M/s.K.A.Rajagopal Rough Stone and Gravel Quarry, S.F.No.293/1A(P) & 293/2B(P), Mellur Duraisamypuram Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District.

Fresh Quarrying proposal in over an extent of 1.10.5 Ha.

18.04.2023@ 11.00 AM M/s.Pasumpon Devar Kalaiyarangam, Door No.32, Kasalai Thenvadal Street, Seithur Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District-626121. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, No.23, Collectorate Campus, Virudhunagar-626002.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

[Tamil]

96

M/s.Naveena Granites Multi Colour Granite Quarry, S.F.No.60/2B & 60/3B, Karandapalli Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry lease over an extent of 2.30.00 Ha.

05.04.2023@ 03.00 PM Sri Chowdeswari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]

97

M/s.S.V.Granites Multicolour Granite Quarry, S.F.No.1124/7(P),1130/7(P),1131/7 and 1131/8, Irudukottai Village, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri District.

Proposed Multi Colour Granite Quarry lease over an extent of 1.91.50 Ha.

05.04.2023@ 11.00 AM Sri Chowdeswari Convention Hall, Anchetty Main Road, Denkanikottai, Krishnagiri District-635107. The District Environmental Engineer,Tamilnadu Pollution Control Board, Plot No.149-A, Ist Floor. SIPCOT Industrial Complex, Phase-1, Hosur-635126.

[English]

[Tamil]

[Minutes]

[English]