தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

அதிக மாசுபடுத்தும் 17 வகையான தொழில்கள்

இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகம் பின்வரும் 17 வகை தொழில்களை மிகவும் மாசுபடுத்தும் தொழில்கள் என வகைப்படுத்தியுள்ளது; அவை உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டியவை.

வ.எண் வகை விபரம் வ.எண் வகை விபரம்
1 சர்க்கரை ஆலை இங்கே சொடுக்கவும் 10 காஸ்டிக் சோடா ஆலை இங்கே சொடுக்கவும்
2 சிமெண்ட் ஆலை இங்கே சொடுக்கவும் 11 மருந்து தயாரிக்கும் ஆலை இங்கே சொடுக்கவும்
3 காய்ச்சி வடிக்கும் தொழிற்சாலை இங்கே சொடுக்கவும் 12 சாய மற்றும் சாயக் கலவை ஆலை இங்கே சொடுக்கவும்
4 பெட்ரோவேதிம ஆலை இங்கே சொடுக்கவும் 13 கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை இங்கே சொடுக்கவும்
5 காகிதக் கூழ் & காகித உற்பத்தி ஆலை இங்கே சொடுக்கவும் 14 தாமிர உருக்கு ஆலை இங்கே சொடுக்கவும்
6 உரத் தொழிற்சாலை இங்கே சொடுக்கவும் 15 இரும்பு எஃகு ஆலை இங்கே சொடுக்கவும்
7 தோல் பதனிடும் ஆலை இங்கே சொடுக்கவும் 16 துத்தநாகம் உருக்கு ஆலை இல்லை
8 பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தயாரிப்பு ஆலை இங்கே சொடுக்கவும் 17 அலுமினிய ஆலை இல்லை
9 அனல் மின் நிலையம் இங்கே சொடுக்கவும்