தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

தொழிற்சாலை அலகுகளால் பெட் கோக்கிற்கான பதிவு அமைப்பு.

வ.எண் தொழிற்சாலை பெயர் பதிவு மற்றும் காலாண்டு கொள்முதல் மற்றும் பெட்கோக்கின் பயன்பாடு இசைவாணை
1
செட்டிநாடு சிமென்ட் கார்ப்பரேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், அரியலூர்
நோக்கு நோக்கு
2
செட்டிநாடு சிமென்ட் கார்ப்பரேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், திண்டுக்கல்
நோக்கு நோக்கு
3
செட்டிநாடு சிமென்ட் கார்ப்பரேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், கரூர்
நோக்கு நோக்கு
4
டால்மியா சிமென்ட் (பாரத்) லிமிடெட், டால்மியாபுரம், அரியலூர்
நோக்கு நோக்கு
5
டால்மியா சிமென்ட் (பாரத்) லிமிடெட், தாமரைக்குளம், அரியலூர்
நோக்கு நோக்கு
6
இந்தியா சிமென்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், அரியலூர்
நோக்கு நோக்கு
7
இந்தியா சிமென்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், குமாரபாளையம்
நோக்கு நோக்கு
8
இந்தியா சிமென்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், திருநெல்வேலி
நோக்கு நோக்கு
9
ராம்கோ சிமென்ட்ஸ் லிமிடெட், அலதியூர் ஒர்க்ஸ், அரியலூர்
நோக்கு நோக்கு
10 ராம்கோ சிமென்ட்ஸ் லிமிடெட், கோவிந்தபுரம் ஒர்க்ஸ், அரியலூர் நோக்கு நோக்கு
11
அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெட், அரியலூர்
நோக்கு நோக்கு