தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

செய்திகள்

வ. எண் பொருளடக்கம்
1 பசுமை முதன்மையாளர் விருது -2021
2 மஞ்சப்பை விருது - 2023 மற்றும் விண்ணப்பம்
3 பசுமை முதன்மையாளர் விருது 2022-விவரங்கள் மற்றும் விண்ணப்பம்
4 பசுமை விருது 2022 - விண்ணப்பம்
5 பெருநகர சென்னை மாநகரத்தின் காற்றின் தரம் மற்றும் ஓலி அளவு ஆய்வு பற்றிய அறிக்கை - தீபாவளி-2022
6 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 26 மற்றும் 27 ஆம் தேதிகளில் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறும் ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கான சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத மாற்றுப்பொருட்கள் பற்றிய தேசிய கண்காட்சி மற்றும் தொழில் தொடங்குவோருக்கான மாநாடு 2022.
6 சுதந்திரத்தின் 75 வது ஆண்டு நினைவாக 75 ECOTips.
ஆங்கிலம்
தமிழ்