தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

செய்தி வெளியீடுகள்

வ. எண்பொருளடக்கம் பதிவேற்றப்பட்ட நாள்
1 விபத்து, ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடுமாறு பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் செய்தி வெளியீடு. 09.11.2023
2 விநாயகர் சிலைகளை மூழ்கடிப்பதற்கான வழிகாட்டு முறைகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 05.09.2023
3 பிளாஸ்டிக் EPR Cell தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 09.03.2023
4 புகையில்லா போகி பண்டிகையை கொண்டாட பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 13.01.2023
5 சென்னை, வானகரத்தில் தி/ள்.நடேசன் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தால் இயக்கப்பட்ட டேங்கர் லாரிகள் மூலம் கூவம் ஆற்றில் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை சட்டவிரோதமாக வெளியேற்றுவது தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 07.11.2022
6 விபத்து, ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடுமாறு பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 10.10.2022
7 கட்டுமான நிறுவனங்கள் அன்றாட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை இயக்குவது தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 13.09.2022
8 பேட்டரி கழிவு மேலாண்மை விதிகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 07.09.2022
9 விநாயகர் சிலைகளை நீர் நிலைகளின் கரைப்பதற்கான வழிமுறைகள் 22.08.2022
10 கோழி பண்ணைகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் வழிகாட்டுதல்கள் 10.06.2022
11 தானாக இசைவாணை புதுப்பித்தல் செயல்முறையில் மாற்றங்கள் 09.06.2022
12 தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தின் துவக்கம் 14.04.2022
13 தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் அனைத்து மாவட்ட அலுவலகங்கள், மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் தலைமை அலுவலகம் ஆகியவற்றில் ஒவ்வொரு மாதமும் நேரடி கலந்தாய்வு அமர்வுகளை நடத்துதல். 30.03.2022