தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்Tamil Nadu Pollution Control Board

செய்தி வெளியீடுகள்

வ. எண்பொருளடக்கம் பதிவேற்றப்பட்ட நாள்
1 சென்னை, வானகரத்தில் தி/ள்.நடேசன் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தால் இயக்கப்பட்ட டேங்கர் லாரிகள் மூலம் கூவம் ஆற்றில் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை சட்டவிரோதமாக வெளியேற்றுவது தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 07.11.2022
2 விபத்து, ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடுமாறு பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 10.10.2022
3 கட்டுமான நிறுவனங்கள் அன்றாட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை இயக்குவது தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 13.09.2022
4 பேட்டரி கழிவு மேலாண்மை விதிகள் தொடர்பான செய்தி வெளியீடு 07.09.2022
5 விநாயகர் சிலைகளை நீர் நிலைகளின் கரைப்பதற்கான வழிமுறைகள் 22.08.2022
6 கோழி பண்ணைகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் வழிகாட்டுதல்கள் 10.06.2022
7 தானாக இசைவாணை புதுப்பித்தல் செயல்முறையில் மாற்றங்கள் 09.06.2022
8 தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தின் துவக்கம் 14.04.2022
9 தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் அனைத்து மாவட்ட அலுவலகங்கள், மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் தலைமை அலுவலகம் ஆகியவற்றில் ஒவ்வொரு மாதமும் நேரடி கலந்தாய்வு அமர்வுகளை நடத்துதல். 30.03.2022